Texty písní Gamma Ray Land of the Free II When The World

When The World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Bodies lie around me, only shells left from the fight
Victims of the ones that turn the day into the night
Survivors stumble through the field, they're calling for the priest
Branded with a sign, the number of the beast
It's hell!

I can't escape the nightmare that's here before my eyes
A prisoner of destiny, a victim of the night
My thoughts, they move in circles, I'm heading for the fall
They tell me hope dies last, but I got no hope at all

So talk to me, the world I see
Has reached the point of no return
The tons of grief killed my belief
My heaven's on fire and it burns

When the world's on my shoulders
And the pain comes again
Then I wish I could be there
In my dreamland again
There I'm free from the madness
Without chains and no wall
When the world's on my shoulders
I will pray for you all

Is someone there to save us from the voices in the dark
The words fly out like bullets, they leave a deadly mark
The mindless kill their agony with prices from the show
They're heading for tomorrow, but they don't know where to go

So talk to me, the world I see
Has reached the point of no return
The tons of grief killed my belief
My heaven's on fire and it burns

When the world's on my shoulders
And the pain comes again
Then I wish I could be there
In my dreamland again
There I'm free from the dark
And I'm safe from the wall
When the world's on my shoulders
I will pray for you all

So if you talk to me now about our belief
And all the meaning somehow
Is to make people free
All our lives we fear, to be what we hate
Breaking this curse with a fire
That burns all the darkness away

Save me, hold me, help me
Free me, love me, heal me

When the world's on my shoulders
And the pain comes again
Then I wish I could be there
In my dreamland again
There I'm free from the dark
And I'm safe from the wall
When the world's on my shoulders
I will pray for you all
Těla leží kolem mě, jen przdné skořápky odešely z boje
oběti těch, které den žene do noci
Pozůstalí klopýtají přes pole, jsou to volající po knězi
označení číslem té šelmy
Je to peklo!


Nemohu se zbavit noční můry, že tady před mýma očima
jsem vězeň osudu, oběť noci
Mé myšlenky, se pohybují v kruhu, padají pro všechny
Řekli mi, že naděje umírá poslední, ale nikdo z nás má naději

Tak mluvte se mnou, vidím svět
Dosáhl bodu, odkud není návratu
Tuny žalu zabil mou víru
Moje nebe hoří a hoří

Když svět je na mých bedrech
A bolest přichází znovu
ten studený sen, chci tam
V mé zemi snů znovu
Tam jsem bez šílenství
Bez řetězů a žádná zeď
Když svět je na mých bedrech
Budu se modlit za vás všechny

Je tu někdo, aby nás zachránil, hlasy z temnot
Slova vylétají jako střely, značky smtri
Bezduché zabíjení, jejich utrpení s cenami od show
Myslí na zítřek, ale nevědí, kam jít

Tak mluvte se mnou, vidím svět
Dosáhl bodu, odkud není návratu
Tuny žalu zabil mou víru
Moje nebe hoří a hoří

Když svět je na mých bedrech
A bolest přichází znovu
ten studený sen, chci tam
V mé zemi snů znovu
Tam jsem osvobozený z temna
Bez řetězů a žádná zeď
Když svět je na mých bedrech
Budu se modlit za vás všechny

Takže pokud jste se mnou mluvit teď o naší víře
to všechno má nějaký smysl
aby lidé byli volní
Všichni se bojíme o život, aby se to, co nenávidíme
Prolomilo tuto kletbu s ohněm
Že hoří všechno pryč ve tmě

Zachraňte mě, drž mě, pomoz mi
osvoboďte mě,milujte mě, uzdravte mě

Když svět je na mých bedrech
A bolest přichází znovu
ten studený sen, chci tam
V mé zemi snů znovu
Tam jsem osvobozený z temna
Bez řetězů a žádná zeď
Když svět je na mých bedrech
Budu se modlit za vás všechny
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy