Texty písní Heather Dale The Gabriel Hounds Joan

Joan

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am as God made me, I have no desire,
For a mouth at my breast or a pot on the fire,
I heed the higher voices; I go where I'm sent,
To mow down the men who refuse to repent,
I'm a scythe, in a field full of briars.

And they won't call me Mother, or Sister, or Wife,
They will know me or not by the strength of my life,
I will burn with a light of my own
They'll know me as Joan.
They'll know me as Joan.

The courage of Catherine, the flames of the forge,
Sword of Saint Michael, the blood of Saint George,
I take what I'm given, I follow my troth,
I gladly abandon the bloom of my youth,
I'm the lashing that falls from the scourge.

And they won't call me Mother, or Sister, or Wife,
They will know me or not by the strength of my life,
I will burn with a light of my own
They'll know me as Joan.
They'll know me as Joan.

I fight where God tells me, I never ask why,
I've bloodied the Devil with steel from on high,
I kill without consequence, heed no Man's law.
I sift out the righteous like grain from the straw.
I am Judgement, and Heaven is nigh.

And they won't call me Mother, or Sister, or Wife,
They will know me or not by the strength of my life,
I will burn with a light of my own
They'll know me as Joan.

They won't call me Mother, or Sister, or Wife,
They will know me or not by the strength of my life,
I will burn with a light of my own
They'll know me as Joan.

No, they won't call me Mother, or Sister, or Wife,
They will know me or not by the strength of my life,
I will burn with a light of my own
They'll know me as Joan.

No, they won't call me Mother, or Sister, or Wife,
They will know me or not by the strength of my life,
I will burn with a light of my own
They'll know me as Joan.

They won't call me Mother, or Sister, or Wife,
They will know me or not by the strength of my life,
I will burn with a light of my own
They'll know me as Joan.
They'll know me as Joan.
Jsem taková, jakou mě bůh stvořil. Netoužím
po ústech na mém prsu ani hrnci na ohni.
Následuji vyšší hlasy, jdu tam, kam jsem poslána
abych pokořila muže, kteřá odmítají pokání.
Jsem kosa na poli plném šípků.

A nebudou mi říkat "Matko" ani "Sestro" ani "Ženo",
budou mě znát nebo ne pro sílu mého života.
Zemřu sama se svým světlem.
Budou mi říkat Johanko.
Budou mi říkat Johanko.

Odvahu Kateřiny plameny utvrdí.
Meč svatého Michala, krev svatého Jiří.
Beru si co mi bylo dáno, následuji svou pravdu.
S radostí se vzdám květu mého mládí.
Jsem ranami, které dopadají z biče.

A nebudou mi říkat "Matko" ani "Sestro" ani "Ženo",
budou mě znát nebo ne pro sílu mého života.
Zemřu sama se svým světlem.
Budou mi říkat Johanko.
Budou mi říkat Johanko.

Bojuji kde mi Bůh řekne, nikdy se neptám proč.
Zkrvavila jsem démony železem z výšin.
Zabíjím beztrestně, neřídím se ničími zákony.
Prosívám spravedlivé jako zrno od plev.
Jsem rozsudek a nebe je blízko.

A nebudou mi říkat "Matko" ani "Sestro" ani "Ženo",
budou mě znát nebo ne pro sílu mého života.
Zemřu sama se svým světlem.
Budou mi říkat Johanko.

Nebudou mi říkat "Matko" ani "Sestro" ani "Ženo",
budou mě znát nebo ne pro sílu mého života.
Zemřu sama se svým světlem.
Budou mi říkat Johanko.

Ne, nebudou mi říkat "Matko" ani "Sestro" ani "Ženo",
budou mě znát nebo ne pro sílu mého života.
Zemřu sama se svým světlem.
Budou mi říkat Johanko.

Ne, nebudou mi říkat "Matko" ani "Sestro" ani "Ženo",
budou mě znát nebo ne pro sílu mého života.
Zemřu sama se svým světlem.
Budou mi říkat Johanko.

Nebudou mi říkat "Matko" ani "Sestro" ani "Ženo",
budou mě znát nebo ne pro sílu mého života.
Zemřu sama se svým světlem.
Budou mi říkat Johanko.
Budou mi říkat Johanko.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy