Texty písní Hopes Die Last Six years home Call Me Sick Boy

Call Me Sick Boy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take a breath and tear it apart
See things crystal clear
And then scream against me
Hurt me beat me

We were just joking like clowns
Handling life and letting it drown
"Are you kidding me?"
I heard myself loud
Because I shouldn't let you go
Can't be waiting anymore

I've got enough of senseless cries
It's not easy to break through
But then scream against me
Hurt me beat me

Stand beside me
Let me see what those hands hide
Don't be scared about me
I am here just to see you die

White dressed angel let me try to take you high
take you as high as i can fly

Stand beside me
Let me see what it tastes like
Don't be scared about me
I am here just to see you die

I committed suicide
I just died to see you cry
But don't blame me
That's my only sweet laugh
So don't blame me
I couldn't reach the afterlife
So don't hate me
Because i've never felt your heart beating

White dressed angel let me try to take you high
take you as high as i can fly

Writing desperation through heartache and joyful smiles
Blue and happy at the same time
Nadechni se a rozervi to
Vidět věci křišťálově čisté
A ten křik proti mě
Zraňuje mě, mlátí mě

Vtipkovali jsme jako klauni
Manipulovali se životem a nechali ho utopit se
"Děláš si ze mě srandu?"
Slyšel jsem sám sebe hlasitě
Protože tě nemůžu nechat jít
Už nebudu víc čekat

Mám dost nesmyslných pláčů
Není lehké prorazit
Ale když křik proti mě
Zraňuje mě, mlátí mě

Stůj vedle mě
Dovol mi vidět, co skrývají tyto ruce
Neboj se o mě
Jsem tu jenom proto, abych tě viděl umírat

Bíle oblečený anděl, dovol mi tě vzít tě víš
vzít tě tak vysoko, jak jen dokážu vyletět

Stůj vedle mě
Dovol mi vidět, jak to chutná
Neboj se o mě
Jsem tu jenom proto, abych tě viděl umírat

Spáchal jsem sebevraždu
Zemřel jsem proto, abych tě viděl brečet
Ale neviň mě
To je můj jediný sladký smích
Tak mě neviň
Nemůžu dosáhnout posmrtného života
Tak mě nenenáviď
Protože nikdy neucítím tlukot tvého srdce

Bíle oblečený anděl, dovol mi tě vzít tě víš
vzít tě tak vysoko, jak jen dokážu vyletět

Psaní zoufalství skrz zármutek a radostné úsměvy
Sklíčený a šťastný zároveň
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy