Texty písní Janick Thibault Green Day 21 Guns (Green Day)

21 Guns (Green Day)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Do you know what's worth fighting for,
when it's not worth dying for?
Does it take your breath away
and you feel yourself suffocating?
Does the pain weigh out the pride?
and you look for a place to hide?
Did someone break your heart inside?
you're in ruins

one, twenty-one guns
lay down your arms
give up the fight
one, twenty-one guns
throw up your arms into the sky,
you and I

When you're at the end of the road
and you lost all sense of control
and your thoughts have taken their toll
when your mind breaks the spirit of your soul
your faith walks on broken glass
and the hangover doesn't pass
nothing's ever built to last
you're in ruins.

one, twenty-one guns
lay down your arms
give up the fight
one, twenty-one guns
throw up your arms into the sky,
you and I

Did you try to live on your own
when you burned down the house and home?
Did you stand too close to the fire?
Like a liar looking for forgiveness from a stone

When it's time to live and let die
and you can't get another try
Something inside this heart has died
You're in ruins.

one, twenty-one guns
lay down your arms
give up the fight
one, twenty-one guns
throw up your arms into the sky,

one, twenty-one guns
lay down your arms
give up the fight
one, twenty-one guns
throw up your arms into the sky,
you and I.
Víš, za co se vyplatí bojovat?
když se nevyplatí pro to zemřít?
Bere ti to dech,
a ty cítíš, jak se dusíš?
přetíží bolest pýchu?
a ty hledáš místo, abys ses skryl?
zlomil ti někdo srdce zevnitř?
jsi v troskách.

Jedna, 21 pistolí,
polož svoje ruce,
vzdej boj.
Jedna, 21 pistolí,
zvedni ruce k obloze,
ty a já.

Když jsi na konci silnice,
a ztrácíš veškerou kontrolu,
a jsi zaujatý jejich obětmi,
když tvá mysl rozbíjí přízraky tvé duše,
tvá důvěra se prochází po rozbitém skle,
a kocovina neodchází,
nikdy nic nebylo postaveno napořád,
jsi v troskách.

Jedna, 21 pistolí,
polož svoje ruce,
vzdej boj.
Jedna, 21 pistolí,
zvedni ruce k obloze,
ty a já.

Zkusil jsi žít na vlastní pěst?
když jsi spálil dům a domov?
Stál jsi příliš blízko ohně?
jako kamenný lhář hledající odpuštění.

když je čas žít a nechat zemřít,
a nemůžeš dostat jinou šanci,
cosi v tomto srdci zemřelo,
jsi v troskách.

Jedna, 21 pistolí,
polož svoje ruce,
vzdej boj.
Jedna, 21 pistolí,
zvedni ruce k obloze.

Jedna, 21 pistolí,
polož svoje ruce,
vzdej boj.
Jedna, 21 pistolí,
zvedni ruce k obloze,
ty a já.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy