Texty písní Jason Castro Hallelujah

Hallelujah

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I heard there was a secret chord
That david played and it pleased the lord
But you don't really care for music, do you
Well it goes like this the fourth, the fifth
The minor fall and the major lift
The baffled king composing hallelujah

Hallelujah…

Well your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you to her kitchen chair
She broke your throne and she cut your hair
And from your lips she drew the hallelujah

Hallelujah…

Baby I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor
I used to live alone before I knew you
I've seen your flag on the marble arch
But love is not a victory march
It's a cold and it's a broken hallelujah

Hallelujah…

Well there was a time when you let me know
What's really going on below
But now you never show that to me do you
But remember when I moved in you
And the holy dove was moving too
And every breath we drew was hallelujah

Well, maybe there's a god above
But all I've ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew you
It's not a cry that you hear at night
It's not somebody who's seen the light
It's a cold and it's a broken hallelujah

Hallelujah…
Slyšel jsem, že byl tajný akord
který David zahrál a to potěšilo Pána
Ale tebe opravdu hudba nezajímá, viď?
Je to takhle.. čtvrtý, pátý
Menší pokles, větší výstup
Zmatený král skládá aleluja

Hallelujah...

Tvá víra byla silná, ale potřeboval jsi důkaz,
Viděls ji koupat se na střeše
Její krása v měsíčním světle tě převálcovala
Přivázala tě ke kuchyňské židli,
Zlomila tvůj trůn, a ostříhala ti vlasy
A z tvých rtů vytáhla Aleluja

Hallelujah...

Možná jsem tu už byl,
Znám tuhle místnost, už jsem chodil po téhle podlaze
Žil jsem sám, než jsem tě poznal.
Viděl jsem tvou vlajku na mramorovém oblouku
Láska není vítězný pochod
Je to chladné a zlomené hallelujah

Hallelujah...

Kdysi si mi dávala vědět
Co se opravdu děje
Ale teď už mi to nikdy neukážeš, viď?
Pamatuješ si když jsem se v tobě pohnul?
Svatá tma se také hýbala
A každý dech, který jsme vydechli, byl Hallelujah

Možná je nad námi Bůh
Ale všechno, co jsem se kdy od lásky naučil
Bylo jak střílet na někoho, kdo vytasil dřív
Není to pláč, co můžeš slyšet v noci
Není to někdo, kdo viděl světlo
Je to chladné a zlomené Hallelujah

Hallelujah...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy