Texty písní Jay-Z Reasonable Doubt Can I Live II

Can I Live II

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Jay-Z]
Geyeah, y'all nigaas finished yo
Is y'all niggas finished
Got your little radio play your little BDS, huh
You finished nigga, huh huh, y'all finished
Can I live, huh
Can I live, Joe your bein' stingy with the music bin yo

[Jay-Z]
Yo, yo...yo, I blacks out, I pulls the mack out
Scream "Whats that about," then I clap out
I get my plot on, in my drop on
Through the rotten, dont even hate on those who hate me
I got popped on, feelin' it (feelin' it)
Chickens are ice grillin' it
Cops pullin' it over, Jigga react militant
Speed off, officer told me to turn the beat off
I turned it a level higher, then return the devils fire
I'm raised different, reactin' situations
Niggas lay stiff and, rookies blame it on the age difference
My subliminal flows create criminal O's
Sing along if you with me, til the end of the road
I'm cynical when in the view of the public
And this is because, I'm defensive when I'm in interviews
The percentage who dont understand is higher than the percentage who do
Check yourself, what percentage is you?

Can I live
For all my niggas with all white airforce ones and black guns, stack ones yo
Can I live
For all my chicks, pigeons, hoes stand bow legged like the bulldog, know what
I mean, huh?
Can I live
To all the ce-lo champs, two green dice and one red stop the bank and roll
heads yo
Can I live
To all my niggas who drink hennesy straight, cop mix tapes, and sell weight
niggas

[Jay-Z]
I got the feds sending me letters 'cause Im schooling the youth
But they cant lock me down 'cause my tool is the truth
Yeah I sold drugs for a living, thats a given
Why is it? why dont y'all try to visit the neighboorhoods I lived in
My mind been through hell, my neighborhood is crime central
Where cops lock you more than try to defend you
I push you to the limit when I'm needing the wealth
And all I see is life cycle just repeatin' itself
Ran into shorty boppin' down the ave
On his way to clockin' mad then
He proceeded to show me a block of slab and said

[Memphis Bleek]
Aiyyo theres money I there I just gotta have
When I catch up to these feinds Im'a knock 'em on they ass
Not to brag, sometimes I look at life and laugh
How I think about school and it taught me not a ???
When I backed out, let one one, let the barrel turn
Holla at you faggots that its my block to burn
That credit you dead it, I know heads gettin' annoyed and knew all
About a dope feind before reading donald goings
Flipping boying, using the right cut
One thing thats fucked up is bad dope that I cant pump
This slab gotta re-up and rebag, blend it in with the raw
Bubble it fast cop more, once I get it I got it I lock it
Nobody pop shit, selling twenties on my block bitch
For some blacktop shit
What you want nigga, what you want nigga
What you want, what you want nigga

Can I live...
To all my niggas that hold coke and they bubble coat
Tryin' to win in the construction Timbs yo
Can I live...
Yo USA, all my chicks that strip, boo's, go to the store with the dewey pins
still in
All my chicks with the credit card scams, two kids, one job, and no man
All my chicks gettin' that washing set with their welfare check
All the mommies dame besa, alright?
All my niggas rockin' them fifty cats, tryin' to get at this rap
Know what I mean?
All my cats with open cases, big cars, and no licenses, I like that shit,
I'll see y'all
All my niggas at St. Pauls after they say some fucked up shit
Rock on and uh, Jigga shit, Rockafella forever yo
Uhh, Major Coins, yeah, uhh huh
Memph Bleek nigga
[Jay-Z]
Geyeah, nigaas vám všem skončil yo
Je vám všem niggas skončil
Dostala vaše malé rádio přehrávat trochu BDS, co
Skončíte nigga, jo jo, vám všem skončil
Můžu žít, jo
Můžu žít, Joe si bein 'lakomý s hudbou yo bin

[Jay-Z]
Yo, yo ... jo, jsem černochů, jsem vytáhne ven Mack
Scream "Co je, že o tom," pak jsem se tleskat
Budu mít na pozemku, ve svém propadu
Prostřednictvím shnilé, dont dokonce nenávisti k těm, kteří mě nenávidí
Dostal jsem vyskočila na, feelin 'it (feelin' it)
Kuřata jsou led grillin 'to
Policajti pullin 'ho, Jigga reagovat militantní
Speed off, důstojník mi řekl, abych zase odrazit
Otočil jsem se, že vyšší úroveň, pak se vrátí ďáblové požáru
Já jsem zvedl jiný, reactin 'situace
Niggas ležela tuhá, a bažanty svést na věkový rozdíl
Moje podprahová toků vytvářet trestní O to
Zazpívat pokud si se mnou, až do konce cesty
Jsem cynický, když podle názoru veřejnosti
A to je proto, že jsem obrannou, když jsem v rozhovorech
Procento, kdo dont pochopit, je vyšší než procento, kteří se
Zkontrolovat si, jaké procento je vám?

Můžu žít
Pro všechny moje niggas se všemi letectva ty bílé a černé pistole, zásobník ty yo
Můžu žít
Pro všechny moje holky, holubi, motyky luk stojí nohama, jako buldok, vím, co
Chci říct, co?
Můžu žít
Pro všechny ce-lo champs, dvě kostky zelené a jednu červenou zastavit bance a roll
hlavy yo
Můžu žít
Všem mým niggas, kteří pijí Hennesy rovně, pásky policista mixu, a prodávat hmotnost
niggas

[Jay-Z]
Mám federálové mne posílá dopisy způsobit 'Im školní mládež
Ale cant lock me down 'cause můj nástroj je pravda
Jo, jsem prodal drogy za bydlení, to je dané
Proč to je? proč dont vám všem zkuste navštívit neighboorhoods jsem žil v
Moje mysl byla peklem, mé okolí je zločin ústřední
Zámek, kde policajti mi víc, než snažit obhajovat
Já vás tlačit k hranici, kdy jsem museli bohatství
A to všechno vidím, je životní cyklus jen repeatin 'sám
Běžel do shorty boppin 'dolů ave
Na jeho cestě k clockin 'šílený pak
On pokračoval, aby mi ukázal blok desky a řekl:

[Memphis Bleek]
Aiyyo theres peníze, které jsem tu prostě musím mít
Když jsem se dohnat tyto feinds Im'a zaklepat 'em na jejich zadku
Ne se chlubit, někdy dívám na život a smích
Jak jsem přemýšlet o škole a učil mě ne??
Když jsem vycouvala, ať jeden jeden, ať zase barel
Holla at jste teplouši, že její blok má hořet
Že úvěrové jste mrtvý, já vím, hlavy gettin 'naštvaný a věděl, že všechny
O droga feind před přečtením donald odchody
Mizerný boying, používat správné řezané
Jedna věc, to je v prdeli, je špatné, že jsem pitomec cant čerpadlo
Tato deska gotta re-up a rebag, směs ji s primárními
Bubble to rychle policajt víc, jednou jsem si, že jsem to já, že zámek
Nikdo pop shit, prodej dvacátých let na mém bloku bitch
Pro některé makadam shit
Nigga, co chcete, co chcete nigga
To, co chcete, co chcete nigga

Můžu žít ...
Všem mým niggas, které drží koks a oni bublina kabát
Tryin 'vyhrát ve stavebnictví yo Timbs
Můžu žít ...
Yo USA, všechny moje holky, že pásy, boo to, jít do obchodu s Dewey kolíky
stále v
Všechny moje holky s podvody kreditní karty, dvě děti, jedno zaměstnání, a nikdo
Všechny moje holky gettin 'mytí že se jejich životní podmínky stanovené kontroly
Všechny Mommies dame Besa, ne?
All my niggas Rockin 'je padesát koček, tryin' dostat v tomto rap
Víš co myslím?
Všechny moje kočky s otevřenými případy, velká auta, a bez licence, jsem rád, že hovno,
Podívám se vám všem
All my niggas at St Pauls poté, co říkají někteří fucked up shit
Rock on a ehm, Jigga hovno, Rockafella navždy yo
Uhh, Major Mince, jo, jo uhh
Memph Bleek nigga

Interpret

  • Interpret Jay-Z Už jako dvanáctiletý střelil Shawn Corey Carter, jak zní rapperovou jméno, do ramene svého bratra, který kradl otcovy šperky. Shawn navštěvoval střední…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy