Texty písní John Mayer Where The Light Is Slow Dancing In A Burning Room

Slow Dancing In A Burning Room

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's not a silly little moment,
It's not the storm before the calm.
This is the deep and dying breath of
This love that we've been working on.

Can't seem to hold you like I want to
So I can feel you in my arms.
Nobody's gonna come and save you,
We pulled too many false alarms.

We're going down,
And you can see it too.
We're going down,
And you know that we're doomed.
My dear,
We're slow dancing in a burning room.

I was the one you always dreamed of,
You were the one I tried to draw.
How dare you say it's nothing to me?
Baby, you're the only light I ever saw.

I'll make the most of all the sadness,
You'll be a bitch because you can.
You try to hit me just to hurt me
So you leave me feeling dirty
Because you can't understand.

We're going down,
And you can see it too.
We're going down,
And you know that we're doomed.
My dear,
We're slow dancing in a burning room.

Go cry about it - why don't you?
Go cry about it - why don't you?
Go cry about it - why don't you?

My dear, we're slow dancing in a burning room,
Burning room,
Burning room,
Burning room,
Burning room.

Don't you think we oughta know by now?
Don't you think we shoulda learned somehow?
Don't you think we oughta know by now?
Don't you think we shoulda learned somehow?
Don't you think we oughta know by now?
Don't you think we shoulda learned somehow?
Don't you think we shoulda learned somehow?
Don't you think we shoulda learned somehow?
Don't you think we shoulda learned somehow?
Don't you think we shoulda learned somehow?
Není to hloupý moment,
Není to bouře před uklidněním.
Je to hluboké a dechberoucí
Tato láska, na které jsme pracovali.

Nedaří se mi držet tě tak jak bych chtěl
Tak abych měl pocit, že jsi v mé náruči.
Nikdo nepřijde, aby tě zachránil
Zastavilo nás už příliš mnoho falešných poplachů.

Jdeme ke dnu,
A můžeš to vidět taky.
Jdeme ke dnu,
A víš, že jsme ztraceni.
Moje drahá,
Pomalu tančíme v hořícím pokoji.

Já jsem byl ten, který o tom vždy snil,
Ty jsi byla ta, kterou jsem se pokoušel namalovat.
Jak se opovažuješ říkat, že to pro mě nic není?
zlato, ty jsi jediné světlo v mém životě.

Budu se snažit dostat se z toho žalu,
Ty budeš děvka, protože můžeš.
Snažíš se mě praštil jen proto, aby jsi mi ublížila
Takže si nech s pocitem hnusu
Protože nemůžeš pochopit.

Jdeme ke dnu,
A můžeš to vidět taky.
Jdeme ke dnu,
A víš, že jsme ztraceni.
Moje drahá,
Pomalu tančíme v hořícím pokoji.

Plakat kvůli tomu - proč ne?
Plakat kvůli tomu - proč ne?
Plakat kvůli tomu - proč ne?

Moje drahá, pomalu tančíme v hořícím pokoji.

Hořící pokoj,
Hořící pokoj,
Hořící pokoj,
Hořící pokoj,

Nemyslíš, že bychom už měli vědět jak?
Nemyslíš, že jsme se to měli nějak naučit?
Nemyslíš, že bychom už měli vědět jak?
Nemyslíš, že jsme se to měli nějak naučit?
Nemyslíš, že bychom už měli vědět jak?
Nemyslíš, že jsme se to měli nějak naučit?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy