Texty písní Jon Secada Theres no sunshine anymore

Theres no sunshine anymore

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

How can meant to be
Turn into a memory
When just yesterday
We said love was here to stay
How does love so strong
Go from right to wrong
We don't have to share this fate
There's another road to take
It's not too late

Chorus
There's no sunshine anymore
Now that you walked out my door
And I can't go on
If we can't be together
Just the rain
'Till you take me back again
But if I have to wait forever
Forever, I'll wait forever

I lay in the dark
Wondering where you are
Can't help imagining
Baby, what you're doing
Tell me what you need
And I will give it gladly
Just to know it's not the end
It's not the end

Chorus
There's no sunshine anymore
Just the rain
'Till you take me back again
But if I have to wait forever
Forever, I'll wait forever

Baby, I know you told me
The seasons have to change
But you know they always
Will come back again
But baby if that's what it takes
For our love to grow
I'll wait for you baby (yes I will)
Just don't leave me here alone

Chorus
I will stand out the rain
'Till you take me back again
And if I have to
I'll wait for you, forever
Jak může chtěl být
Proměnit v paměti
Když včera
Řekli jsme, láska tu zůstane
Jak se milovat tak silná
Jděte zprava ke špatným
Nemusíme sdílet tento osud
Tam je další cesta, aby se
Není to pozdě

sbor
Není slunce už
Nyní, když vyšla moje dveře
A já nemůžu dál
Když nemůžeme být spolu
Jen déšť
"Až se mě zase zpátky
Ale když budu muset čekat donekonečna
Navždy budu čekat navždy

Ležel jsem ve tmě
Nevíte, kde se nacházíte
Nemůže pomoci představit
Baby, co děláte
Řekni mi, co budete potřebovat
A já ti ji rád
Jen vím, že to není konec
To není konec

sbor
Není slunce už
Jen déšť
"Až se mě zase zpátky
Ale když budu muset čekat donekonečna
Navždy budu čekat navždy

Baby, já vím, že mi
Období musí změnit
Ale víte, že vždycky
Vrátí se zase
Ale dítě, pokud je to, co je zapotřebí
Pro svou lásku k růstu
Budu čekat na vás dítě (ano, jsem se)
Jen se mě tu nechat samotného

sbor
Budu vystupovat před deštěm
"Až se mě zase zpátky
A když budu muset
Budu čekat na vás, navždyPoslech
Fonetický přepis
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy