Texty písní K'naan Troubadour People like me

People like me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Heaven, is there a chance that you could come down
And open doors to hurtin people like me
People like me, people like me
People like me, people like me

Is it fair to say that I am stressing out
I'm stationed in Iraq and they won't let me out
My homeys said I was stupid for even joining
My counsoller said that my decision was disappointing

How she had good for good state colleges
and with my good grades it wouldn't have been a problem
but they don't understand the power of significance
more than brilliance and certainly more than dividends

And if you ask me now would i repeat it
Would i fight in a war i don't believe in
Well the answer is if not me where the cancer is
they been doing this before Jesus of Nazereth

And after all this time it is still deadly hazardous
and bush isn't really being all that inaccurate
When he says we're winning the war cos its staggering
but thats cos we're killing everybody that we see

And most of us soldiers we can barely fall asleep
and time and time again i'm feeling incompetent
cos my women back home, we're constantly arguing
and i must be crazy cos all i'm obsessing with is

Her myspace and facebook and who's commenting
I swear to god if she's cheatin' I'm doin her ass in
I can tell with one look and it came to me sounding like something from a song hook sayin'

Heaven, is there a chance that you could come down
and open doors to hurtin people like me
People like me, people like me
People like me, people like me

Meet Sarah, the proud mother of young sabastian
suburban professional went to college in ...shton
In self pity she suddenly cried,
would my life be important if I suddenly died?

Neighbours saying what a nice women she was
keeping mostly to herself ever since the divorce
and with the compant downsizein and the fall and all
she really shouldn't take it that personal at all

It wasn't her boss who had his eyes on her thighs
and got a rise from her risin off the desk though
and despite rememberin sayin no plenty of times
it was still a damn surprise being let go

and now stuck with a mortgage she cant afford
and too educated to blame the corporate world
She got on welfare and hated it case work a power trippin
and generally being degraded

if nothing else she was treated sick
and ineffective which is the worst thing
that she'd been left with

Damn, no magic from david blane,
no painter to pain this pain,
No morgan freeman to narrate the shame

So she took refuge and prayer
kinda like findin god in the phonebook
and it came to her sounding something like a song hook

Heaven, is there a chance that you could come down
and open doors to hurtin people like me
People like me, people like me
People like me, people like me

I guess I told you about myself to a degree
just by telling you about people like me
but people like me they speak politely
they don't start no beef or peace ...

Everybody gotta eat but everybody doesn't
which is why i want to tell you about my favourite cousin
he and I grew up where the sun shines
and we both partook with the gun crimes

and we both liked american rap rhymes
even though we didn't understand one line
if you remember my line of notes in my last album
I talked about a close call with a grenade

I think we both must have been about 7th grade
but dont panic we both survived without damage
but we developed a bond like we survived the titanic
so when the country became frantic

my mother tried to get us out, planned it
to the last detail except the plan got derailed
cos there wasn't enough money for the plane tickets
how bitter when my mother had to chose who to take with her

so my cousin got left in the war and thats just hard to recall
but now i take refuge and prayer,
kinda like finding god in the phonebook
it came to me sounding kinda like something from a song hook, sayin'

Heaven, is there a chance that you could come down
and open doors to hurtin people like me
People like me, people like me
People like me, people like me

Heaven, is there a chance that you could come down
and open doors to hurtin people like me
People like me, people like me
People like me, people like me
Nebe, je tam šance, že byste mohli přijít dolů
A otevřít dveře do davu lidi, jako jsem já
Lidé jako já, lidé jako já
Lidé jako já, lidé jako já

Je spravedlivé říci, že jsem zdůraznil mimo
Jsem v Iráku a nepustí mě ven
My domeček řekl, že jsem hloupá i pro spojování
My domeček řekl, že mé rozhodnutí bylo zklamáním

Jak měl dobré pro dobrý státní vysoké školy
a s mýmy dobrými známkami, že by nebyl problém
ale oni nechápou moc význam
Více než lesk a rozhodně více, než výplaty dividend

A jestli se mě ptáte, teď bych ji opakovat
By i bojovat ve válce Nevěřím v
No odpověď je ne-li mi, kde je rakovina
oni tohle dělají před Ježíše z Nazaretu

A po celé té době je to stále smrtící nebezpečný
a Bush není opravdu se vším, nepřesné
Když on říká, že jsme vítězství ve válce cos ohromující
ale to je cos jsme zabít všechny, které vidíme

A většina z nás vojáků můžeme sotva usnout
a znovu a znovu cítím nekompetentní
cos mé ženy doma, jsme neustále tvrdil,
a já musím být šílený cos všechno Já jsem posedlej

Její MySpace a Facebook, a kdo je komentátor
Přísahám bohu, jestli je podvádění, 'Jsem vede její zadek
Můžu říct s jediný pohled a stalo se mi znělo jako něco od říct písně hák '

Nebe, je tam šance, že byste mohli přijít dolů
a otevřít dveře do davu lidi, jako jsem já
Lidé jako já, lidé jako já
Lidé jako já, lidé jako já

Seznamte se Sarah, hrdá matka mladých sabastian
příměstské profesionální šel do školy ve ... shton
V samostatné Škoda, že se náhle vykřikl,
by můj život je důležité, kdybych náhle umřel?

Sousedé říct, co hezké ženy, ona byla
vedení hlavně pro sebe od té doby rozvodu
a compant downsizein a na podzim a všechny
opravdu by neměl brát to, že osobní vůbec

Nebyla to její šéf, který měl oči na její stehna
a dostal se pohybovalo od ní Risin ze stolu i když
a navzdory rememberin říct ne mnohokrát
to bylo ještě zatraceně překvapení se pustit

a teď štukatura s hypotékou si cent dovolit
a příliš vzdělaní na vině firemní svět
Dostala na sociální a nenáviděli ho případ pracovní sílu vracet
a obecně se zhoršenými

Kdyby nic jiného s ní bylo zacházeno špatně
a neúčinné, která je ta nejhorší věc,
že ona byla ponechána

Sakra, žádná magie od Davida Blane,
Ne malíř bolesti této bolesti,
Ne Morgan Freeman vyprávět ostuda

A tak se našel útočiště a modlitby
trochu jako findin bůh v telefonním seznamu
a přišel k ní znít něco jako píseň hák

Nebe, je tam šance, že byste mohli přijít dolů
a otevřít dveře do hurtin lidi, jako jsem já
Lidé jako já, lidé jako já
Lidé jako já, lidé jako já

Myslím, že jsem ti o sobě do určité míry
Jen říkám, o lidech, jako jsem já
ale lidé jako já mluví slušně
nezačnou žádné války nebo mír ...

Všichni musíme jíst, ale každý nemá
což je důvod, proč chci vám povědět o mých oblíbených bratranec
on a já jsem vyrůstal, kde slunce svítí
a oba jsme se podíleli s pistolí zločiny

a oba jsme rádi americký rap rýmy
i když jsme nerozuměli jeden řádek
Pokud si pamatujete mé linie uvádí ve své poslední album
Mluvil jsem o chlup s granátem

Myslím, že jsme oba musí být o 7. třídě
ale dont panic jsme oba přežili bez újmy
ale jsme vyvinuli pouto, jako jsme přežili Titanik
Takže když země se stala zoufalá

Moje matka se snažil dostat nás ven, plánuje se
do posledního detailu, kromě plán dostal vykolejil
cos tam nebylo dost peněz na letenky
jak hořké, když moje matka se rozhodla, kteří, aby s ní

tak můj bratranec zbývá do války, a to je jen těžko k odběru
ale teď beru útočiště a modlitby,
trochu jako hledání Boha v telefonním seznamu
Stalo se mi znít trochu jako něco z písně háku, říkal '

Nebe, je tam šance, že byste mohli přijít dolů
a otevřít dveře do hurtin lidi, jako jsem já
Lidé jako já, lidé jako já
Lidé jako já, lidé jako já

Nebe, je tam šance, že byste mohli přijít dolů
a otevřít dveře do hurtin lidi, jako jsem já
Lidé jako já, lidé jako já
Lidé jako já, lidé jako já

text musím upravit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy