Texty písní Katatonia Viva Emptiness Burn The Remembrance

Burn The Remembrance

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Old light and new colours your picture hangs in the night
Is this the right time to set one free and go away
In the emptiness behind you I will walk about
Surely you'll miss me but long live the doubt

What will replace us
What will be our memory of this time
Second hand impressions
Hand them over so we can let it die

I remember one time when we were abroad
I was laughing at a book I had bought
But you were standing against the hotel wall
Frozen in an unknown thought
Staré světlo a nové barvy, tvůj obraz drží v noci
Je čas osvobodit se a odejít
V prázdnotě za sebou kráčím
Jistě ti chybím, však dlouhý život pochybám

Co nás nahradí
Co bude naší vzpomínkou
Druhá ruka účinku
Odevzdává je, tak můžeme zemřít

Pamatuji si, když jsme byli za hranicemi
Smál jsem se na knize, co jsem si koupil
Však ty jsi stála mezi hotelovými stěnami
Zamrzlá neznámá myšlenka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy