Texty písní Keane Perfect Symmetry Love Is The End

Love Is The End

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Now is the time of our comfort and plenty
These are the days we've been working for
Nothing can touch us and nothing can harm us
No, nothing goes wrong anymore

Singing a song with your feet on the dashboard
A cigarette streaming into the night
These are the things that I want to remember
I want to remember you by

They won't come again, because love is the end
Oh no my friend, love is the end

I took off my clothes and I ran to the ocean
Looking for somewhere to start anew
And when I was drowning in that holy water
All I could think of was you

Oh my friend love is the end
So best not pretend, because love is the end

Take it back, don't let it die
Oh rage against the fall of night
Because I still do depend on you
Don't say those words that run me through

Oh love is the end
So let’s not pretend, because love is the end

And so I tread the only road
The only road I know
Nowhere to go but home
Nowhere to go
Maybe our time is up
But still you can’t abandon
All the principles of love
Don’t say those words
Oh, don’t say those words
Don’t say those words
Don’t say those words
Teď je čas pro naše pohodlí a hojnost
Všechny dny, pro které jsme pracovali
Nic se nás nemůže dotknout a nic nám nemůže ublížit
Ne, nic už není v pořádku

Zpíváme píseň s nohama na palubní desce
Cigareta proudí do noci
To jsou věci, které si chci pamatovat
Chci si pamatovat tebe

Nepřijdou znovu, protože lásky je konec
Oh ne můj příteli, lásky je konec

Sundal jsem šaty a běžel do oceánu
Hledal něco, kde začít znovu
A když jsem se topil v této svěcené vodě
Nemohl jsem myslet na nic jiného, než na tebe

Oh můj příteli, lásky je konec
Takže nejlepší je předstírat, protože lásky je konec

Vrať to zpět, nenech to zemřít
Oh vztek proti pádu noci
Protože mi na tobě stále záleží
Neříkej tato slova, která běží přes mě

Oh lásky je konec
Takže nejlepší je předstírat, protože lásky je konec

A tak jsem šel jedinou cestou
Jedinou, kterou znám
Není cesty domů
Není cesty
Možná, že náš čas vypršel
Ale ty se stále nemůžeš vzdát
Všechny zásady lásky
Neříkej tato slova
Oh neříkej tato slova
Neříkej tato slova
Neříkej tato slova
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy