Texty písní Keane Perfect Symmetry Spiralling

Spiralling

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm waiting
For my moment to come
I'm waiting
For the movie to begin
I'm waiting
For a revelation
I'm waiting for someone
To count me in

Cos now
I only see my dreams
In everything I touch
Feel their cold hands on
Everything that I love
Cold like some
Magnificant skyline
Out of my reach
But always
In my eyeline now

We're tumbling down
We're spiralling
Tied up to the ground
We're spiralling

I fashioned you
From jewels and stone
I made you
In the image of myself
I gave you
Everything you wanted
So you would never know
Anything else

But everytime
I reach for you
You slip
Through my fingers
Into cold sunlight
Laughing at the things
That I had planned
The map of my world gets
Smaller as I sit here
Pulling at the loose
Threads now

We're tumbling down
We're spiralling
Tied up to the ground
We're spiralling
When we fall in love
We're just falling
In love with ourselves
We're spiralling

Did you wanna be a winner?
Did you wanna be an icon?
Did you wanna be famous?
Did you wanna be the president?
Did you wanna start a war?
Did you wanna have a family?
Did you wanna be in love?
Did you wanna be in love?

I never saw the light
I never saw the light
I waited up all night
But I never saw the light

When we fall in love
We're just falling
In love with ourselves
We're spiralling
We're tumbling down
We're spiralling
Tied up to the ground
We're spiralling

Ooo
Ooo
Čekám
Na svou chvíli příchodu
Čekám
Na film na pokračování
Čekám
Na odhalení
Čekám na někoho
Kdo by se mnou počítal

Protože teď
Vidím jen své sny
Ve všem, čeho se dotknu
Cítím jejich studené ruce na
všem, co miluji
Studený jako některé
Krásné obzory
Pryč z mého dosahu
Ale vždycky
V mém pohledu teď

Padáme
Točíme se
Svázaní u země
Točíme se

Vymódil jsem tě
Šperky a kameny
Udělal jsem tě
K obrazu svému
Dal jsem ti
Vše, co jsi chtěla
Takže bys nikdy neměla vědět
Nic jiného

Ale vždycky
Na tebe dosáhnu
Ty jsi uklouzla
Skrz mé prsty
Do studených paprsků
Smát se těm věcem
Které jsem plánoval
Mapa mého světa se stává
menší jako já, co tady sedím
Táhání za nitě volnosti
teď

Padáme
Točíme se
Svázaní u země
Točíme se
Když jsme zamilovaní
Tak jen padáme
Zamilovaní do sebe samých
Točíme se

Chceš být vítězem?
Chceš být ikonou?
Chceš být slavný?
Chceš být prezidentem?
Chceš začít válku?
Chceš mít rodinu?
Chceš se zamilovat?
Chceš se zamilovat?

Nikdy jsem neviděl to světlo
Nikdy jsem neviděl to světlo
Byl jsem vzhůru jsem celou noc
Ale neviděl jsem to světlo

Když jsme zamilovaní
Tak jen padáme
Zamilovaní sami do sebe
Točíme se
Padáme dolů
Točíme se
Svázaní u země
Točíme se

Ooo
Ooo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy