Texty písní Lacrimosa Darkness

Darkness

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My heart, my love
one word, and gone
to stay, i will
believe, and pray
to see, to feel
to hear, to be and gone
how can i get close to you?
how can i the foolish one?

beauty can't be seen but only kissed
i have so much love to give
but where are you and how to be reached?

can i talk, can i speak?
and can i lay my head on you?
can i choose and can i say
i love you!!!

darkness surrounding me
my head hangs low
your arms are far
your breath takes me
besides i am in love
i'm loving you but you
so far from me i'm holding out
your words your face your breath
your touch your heart should cover me
but all you do is watching me
so i dismiss the grace of you
and far beyond the darkness grows
which leads me back to all my roots
the longing and the pain
in darkness and disgrace
the longing and the pain
in darkness and disgrace

beauty can't be seen but only kissed, but only kissed
i have so much love to give
but where are you and how to be reached?

beauty can't be seen but only kissed, but only kissed
i have so much love to give
but where are you and how to be reached?
how to be reached?
how to be reached?
Mé srdce, má láska,
jedno slovo a odešly,
aby zůstali, a já
uvěřím a modlím se,
abych uviděl, abych pocítil,
abych uslyšel, aby byly tu a odešly.
Jak se k tobě mám dostat blíž?
Jak můžu být pošetilý?

Krása nemůže být spatřena, jen políbena.
Mám tolik lásky na rozdávání,
ale kde jsi ty a jak na dosah?

Můžu mluvit, můžu říct?
A můžu si na tebe položit hlavu?
Můžu si vybrat a můžu říct,
že tě miluju!!!

Temnota mě obklopuje,
moje hlava je svěšená.
Tvé ruce jsou daleko,
tvůj dech mě bere a kromě toho
jsem se zamiloval.
Miluju tě, ale ty
jsi tak daleko ode mě, vydržím.
Tvá slova, tvůj obličej, tvůj dech,
tvůj dotek, tvé srdce by mě měl zakrývat,
ale všechno co děláš je, že mě sleduješ.
A tak jsem pustil z hlavy tvůj půvab
a daleko ta temnota sílí,
a vede mě zpět ke všem mým kořenům.
Touha a bolest,
v temnotě a nemilosti,
touha a bolest,
v temnotě a nemilosti

Krása nemůže být spatřena, jen
políbena.
Mám tolik lásky na rozdávání,
ale kde jsi ty a jak na dosah?

Krása nemůže být spatřena, jen
políbena.
Mám tolik lásky na rozdávání,
ale kde jsi ty a jak na dosah?
Jak na dosah?
Jak na dosah?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy