Texty písní Lou Reed Magic And Loss Harry's Circumcision

Harry's Circumcision

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Looking in the mirror
Harry didn't like what he saw
The cheeks of his mother, the eyes of his father
As each day crashed around him
the future stood revealed
He was turning into his parents
The final disappointment

Stepping out of the shower
Harry stared at himself
His hairline receding, the slight overbite
He picked up the razor to begin his shaving and thought -
- Oh, I wish I was different

I wish I was stronger
I wish I was thinner
I wish I didn't have this nose
These ears that stick out remind me of my father
and I don't want to be reminded at all
The final disappointment

Harry looked in the mirror thinking of Vincent van Gogh
and with a quick swipe lopped off his nose
And happy with that he made a slice where his chin was
He'd always wanted a dimple
The end of all illusion
Then peering down straight between his legs
Harry thought of the range of possibilities
A new face, a new life, no memories of the past
and slit his throat from ear to ear

Harry woke up with a cough
the stitches made him wince
A doctor smiled at him from
somewhere across the room
Son, we saved your life
but you'll never look the same
And when he heard that
Harry had to laugh
And when he heard that
Harry had to laugh
Although it hurt Harry had to laugh
The final disappointment
Při pohledu do zrcadla
Harrymu se nelíbilo, co viděl
Líce jeho matky, oči jeho otce
Jak každý den okolo něj havarovaly
Budoucnost stála odhalena
Měnil se ve své rodiče
Poslední zklamání

Vycházejíc ze sprchy
Harry zíral na sebe
Jeho ustupující vlasová čára, mírný předkus
Zvedl břitvu, aby začal s holením a pomyslel si -
- Ach, kdybych tak byl jiný

Kdybych tak byl silnější
Kdybych tak byl hubenější
Kdybych tak neměl tento nos
Tyhle uši, které trčí mi připomínají mého otce
A já nechci být vůbec připomínán
Poslední zklamání

Harry pohlédl do zrcadla, myslíc na Vincenta van Gogha
A prudkým švihem odřízl svůj nos
A byl šťasten, že udělal řez tam, kde byla jeho brada
Vždycky chtěl důlek
Konec všech iluzí
Pak se díval přímo mezi nohy
Harry přemýšlel o řadě možností
Nová tvář, nový život, žádné vzpomínky z minulosti
A rozřízl své hrdlo od ucha k uchu

Harry se probudil s kašlem
Stehy ho donutily trhnout sebou
Doktor se na něj usmál
Odněkud z druhé strany místnosti
Synu, zachránili jsme tvůj život
Ale nikdy nebudeš vypadat stejně
A když to uslyšel
Musel se Harry smát
A když to uslyšel
Musel se Harry smát
Přestože to bolelo, musel se Harry smát
Poslední zklamání
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy