Texty písní Madball Legacy Darkest Days

Darkest Days

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You were the light in the darkness that I lived in full of redemption and sin
Even though I was surrounded by the best of friends
My future was looking dim
You gave me hope in a time when I lost control
About to lose my soul
You picked me up from the gutters that I once roamed
Helped my see what I now know
When I thought there was no one there for me
Your light shined on me
You gave me hope
You gave me all I need
You set me free
When I fought against myself, to be as good as I can be
You gave me strength; you gave me what I need
You’re everything to me
In the darkest of days you came into my life
It was full of so much strife
Self-destruction was the name of the game that I played
You reinforced the values that I had lost
At no price or cost
And even when I slipped into the darkness again
You fought to bring me back in
I hope you know what you mean to me
You mean everything
I hope you know that
I’d do anything for you , I mean anything
You made a man out of me
When I thought I knew it all
I knew nothing
You brought me hope in my darkest days
I love you more than anything
When I thought there was no one there for me
Your light shined on me
You gave me hope, you gave me all I need
You set me free
When I fought against myself to be as good as I could be
You gave me strength
You gave me all I need
You’re always there for me
Byla jsi světlem v temnotách, že jsem žil v plné vykoupení a hříchu
I když jsem byl obklopen nejlepší přátelé
Moje budoucnost se díval dim
Dal jsi mi naději v době, kdy jsem ztratil kontrolu
O ztratit svou duši
Ty mě zvedl od okapů, že jsem kdysi toulali
Pomohl můj, co já teď vím,
Když jsem si myslel, že se nikdo, kdo by pro mě
Vaše zazáří světlo na mě
Dal jsi mi naději
Dal jsi mi všechno, co potřebuju
Ty mě osvobodil
Když jsem bojoval proti sobě, musí být tak dobré, jak můžu být
Dal jsi mi sílu, dali jste mi, co potřebuju
Ty jsi pro mě všechno
V nejtemnějších dnech jsi přišel do mého života
To byl plný tolik nepokojů
Sebezničení byl název hry, kterou jsem hrál
Ty posílily hodnoty, které jsem ztratil
Za žádnou cenu, nebo náklady
A i když jsem vklouzl do tmy znovu
Bojoval jsi na mě zpět do
Doufám, že víte, co pro mě znamenáš
Chcete říct, že všechno
Doufám, že víš, že
Já bych pro tebe cokoliv, mám na mysli něco
Udělal jsi ze mě muž
Když jsem myslel, že jsem věděl, že to vše
Věděl jsem, že nic
Přivedli jste mi naději v mých nejtemnějších dnů
Miluji tě víc než cokoli
Když jsem si myslel, že se nikdo, kdo by pro mě
Vaše zazáří světlo na mě
Dal jsi mi naději, jsi mi dal všechno, co potřebuji
Ty mě osvobodil
Když jsem bojoval proti sobě musí být tak dobrý, jak jsem mohl být
Dal jsi mi sílu
Dal jsi mi všechno, co potřebuju
Ty jsi vždycky tam pro mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy