Texty písní Maria Mena Viktoria Habits (feat. Mads Langer)

Habits (feat. Mads Langer)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Maria: I am a creature of habit
And I move in circles around you
I will admit there's a pattern
One I created myself

None of my lovers dared leave me
I grew impatient and stale
Didn't look back once I'd left them
Cause I always expected to fail

But this time it's different
The rules don't apply
But I need some distance to step out of line

So grant me this wish and meet me back here in a year
If we still exist, I can let go of my fear
Fear of normalcy
Fear of the solid walls of our future and let go of my past

Mads : I must be crazy to want this
Cause you are the girl of my dreams
But I'm prone to ruin the good things
Cautious 'round balance it seems

Both: But with you it's different
The rules don't apply
But I need some distance to step out of line

So grant me this wish and meet me back here in a year
If we still exist, I can let go of my fear
Fear of normalcy
Fear of the solid walls of our future and let go of my past

So grant me this wish and meet me back here in a year
If we still exist, I can let go of my fear
Fear of normalcy
Fear of the solid walls of our future and let go of my past
Maria: Jsem stvoření ze zvyků
A pohybuju se dokola kolem tebe
Přiznám, že je tady vzor
Jeden jsem si sama vytvořila

Žádný z mých milenců se neodvážil mě opustit
Stala se ze mě nedočkavá a stará žena
Neohlížela jsem se, jednou jsem je opustila
Protože všichni vždycky očekávali, že selžu

Ale tentokrát je to jiné
Pravidla neplatí
Ale já potřebuju nějakou vzdálenost, abych vykročila z řady

Tak mi vyhov v tomhle přání a sejděme se spolu tamhle vzadu jednou za rok
Pokud pořád existujeme, můžu se vykašlat na svůj strach
Strachu z normálnosti
Strachu z pevných zdí naší budoucnosti a zapomenu na minulost

Mads: Musím být šílená, když to chci
Protože ty jsi holka mých snů
Ale já jsem náchylný k ničení dobrých věcí
Pozor na rovnováhu, jak to tak vypadá

Oba: Ale s tebou je to jiné
Pravidla neplatí
Ale potřebuju nějakou vzdálenost, abych mohla vystoupit z řady

Tak mi vyhov v tomhle přání a sejděme se spolu tamhle vzadu jednou za rok
Pokud pořád existujeme, můžu se vykašlat na svůj strach
Strachu z normálnosti
Strachu z pevných zdí naší budoucnosti a zapomenu na minulost

Tak mi vyhov v tomhle přání a sejděme se spolu tamhle vzadu jednou za rok
Pokud pořád existujeme, můžu se vykašlat na svůj strach
Strachu z normálnosti
Strachu z pevných zdí naší budoucnosti a zapomenu na minulost
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy