Texty písní Mary J Blige We ride (I see the Future)

We ride (I see the Future)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Just can't help it
I love my hun
All that I need
And all that
I want

Said I
Just can't help it
I love my hun
All that I need
And all that I want

[1st Verse:]

Everybody asking
"Why Mary ain't mad no more?"
It seems
Like a question
That I've already answered
Like too many
Times before
Now ladies
If you got a man
And he treat
You real good
Ain't you gon' flex
Every chance
That you get
Now ain't you gonna
Love him
Just like you should
Especially when you
Never thought
You would
Yeah
Oh you know
That I'm
All into the feeling
And I never
Look to lose it
Oh for sho'
This is consistent
With you
I find a rhythm

[Hook:]

From the day
To the night
We ride
We ride
We ride
Hey
How you
Like it
How you
Like it
I see
The future baby
You and I
Better with time

And it is
What it is
And I
Just can't help it
And I felt
What I felt
No
I just can't help it
I see the future, baby
Me and you
That's how we do

[2nd Verse:]

I got a song
In my heart
That's all
That I need
I sing it
A capella
I sing it
To the beat
What we are
Is classic
You know it
Because your
Attitude shows it
Now fellas
If you got a girl
And she treats
You right
Ain't you gonna spend
Every dollar, every cent
Eh
Ain't you gonna make sure
She stay fly
Especially when
She's reppin'
You for life

[Hook:]

From the day
To the night
We ride
We ride
We ride
Hey
Now how you
Like it
How you
Like it now
I see
The future baby
You and I
Better with time

And it is
What it is
And I
Just can't help it
And I felt
What I felt
And you know
I just can't help it
I see the future, baby
Me and you
That's how we do

[Bridge:]

You are mine
I told you before
I wouldn't lie
I need you
And more
Gotta stay
With you
I am safe
With you
Let me
Repeat it
In case you forgot
Love is a mountain
And we're
At the top
Yeah
Breath and strength
Cause I see
The future in your eyes

[Hook:]

From the day
To the night
We ride
We ride
We ride
How you
Like it
How you
Like it, baby

I see
The future baby
You and I
Better with time

And it is
What it is
And I
Just can't help it
And I felt
What I felt
And you know
I just can't help it
I see the future, baby
Me and you
That's how we do

From the day
To the night
We ride
We ride
We ride
Now how you
Like it
How you
Like it
Yeah, yeah, yeah
I see
The future baby
You and I
Better with time

And it is
What it is
And I
Just can't help it
And I felt
What I felt
And you know
I just can't help it
I see the future, baby
Me and you
That's how we do

[Outro:]

Just can't help it
I love my hun
(And we ride)
All that I need
And all that
I want

Said I
Just can't help it
I love my hun
(And we ride)
All that I need
And all that I want

From the day
'Till the night
We ride
We ride
Prostě nemůže pomoct
Miluji svůj hun
Všechno, co potřebuji
A všechno, co
Chci

I Said
Prostě nemůže pomoct
Miluji svůj hun
Všechno, co potřebuji
A všechno, co chci

[1. Verse:]

Všichni dotazem
"Proč Marie není žádný šílený víc?"
Zdá se,
Stejně jako otázka
To jsem již odpověděl
Jako příliš mnoho
Před
Nyní dámy
Pokud jste muž
A on léčbě
Ty opravdu dobrá
Není vám gon 'flex
Každý šanci
Že dostanete
Teď není vy
Ho milují
Stejně jako byste měli
Zvláště, když
Nikdy myšlení
Ty by
Jo
Ach ty víš
To jsem
Všechna do pocitu
A nikdy
Podívejte se na něj přijde
Ach pro Sho '
To je v souladu
S tebou
Najít rytmus

[Hook:]

Ode dne
Na noc
Vyjíždí
Vyjíždí
Vyjíždí
Hej
Jak jste
Líbí
Jak jste
Líbí
Vidím
Budoucí dítě
Ty a já
Lepší s časem

A to je
Co to je
A já
Prostě nemůže pomoct
A cítil jsem se
Co jsem se cítil
Ne
Já prostě nemůže pomoct
Vidím budoucnost, zlato
Já a vy
To je, jak to děláme

[2. Verse:]

Mám tu písničku
V mém srdci
To je vše
, Že potřebuji
Zpívám ji
A capella
Zpívám ji
Na tepu
Co jsme
Je klasika
Víte, že
Vzhledem k tomu, že vaše
Ukazuje, že postoj
Nyní kluci
Pokud máš holku
A ona zachází
Ty pravé
Není budeš trávit
Každý dolar, každý cent
Eh
Není vám to ujistěte
Ona pobyt létat
Zvláště když
Je to reppin '
Ty k životu

[Hook:]

Ode dne
Na noc
Vyjíždí
Vyjíždí
Vyjíždí
Hej
Teď, jak jste
Líbí
Jak jste
Podobně jako nyní
Vidím
Budoucí dítě
Ty a já
Lepší s časem

A to je
Co to je
A já
Prostě nemůže pomoct
A cítil jsem se
Co jsem se cítil
A víte
Já prostě nemůže pomoct
Vidím budoucnost, zlato
Já a vy
To je, jak to děláme

[Most:]

Ty jsou moje
Říkal jsem ti, že před
Já bych neleží
Potřebuji tě
A více
Musím zůstat
S tebou
Jsem v bezpečí
S tebou
Dovolte mi
Opakovat
V případě, že jste zapomněli
Láska je hora
A my nejsme
Na vrcholu
Jo
Dech a sílu
Protože jsem vidět
Budoucnost ve vašich očích

[Hook:]

Ode dne
Na noc
Vyjíždí
Vyjíždí
Vyjíždí
Jak jste
Líbí
Jak jste
Stejně jako to, lásko

Vidím
Budoucí dítě
Ty a já
Lepší s časem

A to je
Co to je
A já
Prostě nemůže pomoct
A cítil jsem se
Co jsem se cítil
A víte
Já prostě nemůže pomoct
Vidím budoucnost, zlato
Já a vy
To je, jak to děláme

Ode dne
Na noc
Vyjíždí
Vyjíždí
Vyjíždí
Teď, jak jste
Líbí
Jak jste
Líbí
Jo, jo, jo
Vidím
Budoucí dítě
Ty a já
Lepší s časem

A to je
Co to je
A já
Prostě nemůže pomoct
A cítil jsem se
Co jsem se cítil
A víte
Já prostě nemůže pomoct
Vidím budoucnost, zlato
Já a vy
To je, jak to děláme

[Outro:]

Prostě nemůže pomoct
Miluji svůj hun
(A my ride)
Všechno, co potřebuji
A všechno, co
Chci

I Said
Prostě nemůže pomoct
Miluji svůj hun
(A my ride)
Všechno, co potřebuji
A všechno, co chci

Ode dne
'Do noci
Vyjíždí
Vyjíždí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy