Texty písní Matt Cardle Letters All for Nothing

All for Nothing

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Use your eyes, oh father
'Cause I had a dream last night
I saw her body broke, still and cold where she lay
And it was all for nothing
This love I gave

And I pray you keep her safe
Bring her home, keep harm away
And I pray, don't let me down
Bring her back 'cause I need her now
I pray, someone else can take her place
Don't make it all for nothing
This love we made

She's my best friend, oh mother
No other woman could turn my eye, drag me away
With the blessing comes the worry, and I worry
Don't make it all for nothing
The love we made

And I pray you keep her safe
Bring her home, keep harm away
And I pray, don't let me down
Bring her back 'cause I need her now
I pray, someone else can take her place
Don't make it all for nothing
This love we made

Falling in love is like playing with fire
Pulling me down but it's takin' me higher
I know it's my fault and I'm asking for favours
I needed a knife but you gave me the razor

I pray you keep her safe
Bring her home, keep harm away
And I pray, don't let me down
Bring her back 'cause I need her now
I pray, someone else can take her place
Don't make it all for nothing
This love we made
Don't make it all for nothing
This love we made
Otevři své oči, oh Otče
Protože minulou noc se mi zdál sen
Viděl jsem její tělo zlomené, nehybné a studené, kde ležela
Bylo to k ničemu
Tu lásku, kterou jsem dal

A modlím se k tobě za její bezpečí
Přiveď jí domů, zbav ji od všeho zlého
A modlím se, nenech mě spadnout
Přiveď ji zpět, protože já ji teď potřebuju
Modlím se, někdo další může zaujmout její místo
Nenech, aby to bylo pro nic za nic
Ta láska, která mezi námi je

Je můj nejlepší přítel, oh Matko
Žádná jiná žena by nedokázala upoutat mé oko, odtáhni mě pryč
S požehnáním přichází obavy a já se obávám
Nenech, aby to bylo k ničemu
Ta láska, která mezi námi je

A modlím se k tobě za její bezpečí
Přiveď jí domů, zbav ji od všeho zlého
A modlím se, nenech mě spadnout
Přiveď ji zpět, protože já ji teď potřebuju
Modlím se, někdo další může zaujmout její místo
Nenech, aby to bylo pro nic za nic
Ta láska, která mezi námi je

Zamilovat se je jako hrát si s ohněm
Táhne mě to dolů, ale bere mě to nahoru
Vím, že je to má chyba a žádám o tvou přízeň
Potřeboval jsem nůž, ale dala jsi mi břitvu

A modlím se k tobě za její bezpečí
Přiveď jí domů, zbav ji od všeho zlého
A modlím se, nenech mě spadnout
Přiveď ji zpět, protože já ji teď potřebuju
Modlím se, někdo další může zaujmout její místo
Nenech, aby to bylo pro nic za nic
Ta láska, která mezi námi je
Nenech, aby to bylo pro nic za nic
Ta láska, která mezi námi je
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy