Texty písní Megadeth Endgame This Day We Fight!

This Day We Fight!

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This Day We Fight!

For this I was chosen because I fear nothing
With confidence I tread through the dead of the night
Off to another war torn, far away battlefield
Wherein lies a daemonic enemy horde

On this day I desire to anoint my fists
Engaging them in the mode of power and war
Stopping at nothing that's short of fulfilling my destiny
Willing to die and I will, after you for what I believe

Solo - Chris

A desperate avenger striking fear in their hearts
Invading their dreams before the day even starts

Solo - Dave

Whet with your blood, I sharpen my sword
No turning the other cheek like a coward
Come tomorrow I may lay down and die
But not this day

Sent on an unholy quest, to reduce all those who resist
To the size of their shriveled up souls and scatter them like grist
I vanquished the strangleholds that the netherworld sets for me
The last request of my life is to die killing my enemies

Solo - Chris

Bathed in blood up to the horses' bridle
Its death to retreat, there's no chance of survival

Solo - Dave

Whet with your blood, I sharpen my sword
No turning the other cheek like a coward
Come tomorrow I may lay down and die
But not this day, this day we fight!

This day we fight!

Strip the fallen heroes, finish off the wounded
Collect the spoils of war and send them back dead

Solo - Dave
Solo - Chris
Solo - Dave

This day we fight!
This day I fight!

Music & Lyrics - Mustaine
Tento den bojujem!

K tomu jsem byla vybrán, protože se ničeho nebojím
Se seběvědomím překračuji mrtvé v noci
Na jiné válkou zničené vzdálené bitevní pole
Kde spočívá démonický nepřátelský dav

V tento den chci zvolit své pěsti
Zapojit je do řežimu síly a války
Zastavím vše co brání v naplnění mého osudu
Ochoten zemřít a zemřu po tobě za to, v co věřím

solo-chris

Zoufalý mstitel zbůsobuje strach v jejich očích
Vstoupí do jejich snů dokonce ještě před začátkem dne

solo-dave

Navnazen tvou krví, brousím svůj meč
Není žádná možnost nastavit druhou tvář jako zbabělec
Přijďte zítra, mohu si lehnout a zemřít
Ale ne dnes

Vyslán na cestu bezbožných, aby napravil všechny co vzdorují
Srovnat je podle velikosti jejich seschlých duší a rozptýlit je jako melivo
Porazil jsem moc kterou podsvětí připravilo pro mě
Poslední přání mého života je umřít, zabíjet mé nepřátele

solo-chris

Koupal jsem se v krvi až po koňskou uzdu
Je to útočiště smrti, není žádná šance na přežití

solo- dave

Navnazen tvou krví, brousím svůj meč
Není žádná možnost nastavit druhou tvář jako zbabělec
Přijďte zítra, mohu si lehnout a zemřít
Ale ne dnes

Tento den bojujeme!

Pás padlých hrdinů, skoncujte se zraněnými
Posbírejte válečnou kořist a vraťte je mrtvým

Solo-Dave
solo - Chris
Solo - Dave

Tento den bojujeme!
Tento den bojuji!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy