Texty písní Miranda Cosgrove Raining Sunshine

Raining Sunshine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sunshine, Sunshine, Raining, Sunshine
When you think all hope is gone
There's a place somewhere beyond
Take a chance and realize
It's right before your very eyes

Leave the Dark clouds far behind
And step outside, the weather's fine

It's raining sunshine,
It's raining sunshine
All over mankind
It's raining sunshine

As real as it can be,
Believe in what you see
Not just in your mind
It's raining sunshine

Sunshine, Sunshine, Raining, Sunshine
Sunshine, Sunshine, Raining, Sunshine

Somethin's in the atmosphere,
Don't be scared of what you fear.
Look around, the storm has passed,
Just hurricanes of happiness.

Raise up your umbrellas high,
And stand beneath, the clear blue sky

It's raining sunshine
It's raining sunshine
All over mankind
It's raining sunshine

As real as it can be
Believe in what you see
Not just in your mind
It's raining sunshine

Too many wonders to explain
Rays of sunlight, drops of rain
Coming down from up above
Cloudy with a chance of love

Can't you feel it in the air?
Sweet sensations everywhere
Whatever weather is in store,
Bring it on, because I want more

Sunshine, Sunshine, Raining, Sunshine
Sunshine, Sunshine, Raining, Sunshine

It's raining sunshine
It's raining sunshine
All over mankind
It's raining sunshine

As real as it can be
Believe in what you see...
It's not just in your mind,
It's raining sunshine
Sluneční svit, Sluneční svit, Prší, Sluneční svit
Když si myslíte, že všechna naděje je pryč
Je tu místo někde mimo
Riskovat a uvědomit si,
Je to přímo před vašima očima

Opustit Temné mraky daleko za
A krok ven, počasí je v pořádku

Prší Sluneční svit,
Prší Sluneční svit
Po celé lidstvo
Prší Sluneční svit

Jako skutečné, jak to může být,
Věří v to, co vidíte
Není to jen ve vaší mysli
Prší Sluneční svit

Sluneční svit, Sluneční svit, Prší, Sluneční svit
Sluneční svit, Sluneční svit, Prší, Sluneční svit

Něco je v atmosféře,
Neboj se toho, co jste strach.
Podívejte se kolem, prošel bouře,
Jen hurikány štěstí.

Vzbudil své deštníky vysoké,
A stojan pod, jasně modré obloze

Prší Sluneční svit
Prší Sluneční svit
Po celé lidstvo
Prší Sluneční svit

Jako skutečné, jak to může být
Věří v to, co vidíte
Není to jen ve vaší mysli
Prší Sluneční svit

Příliš mnoho zázraků vysvětlit
Paprsky slunce, kapky deště
Sestupuje až z výše
Zataženo s možností lásky

Nelze si myslíte, že ve vzduchu?
Sladké pocity všude
Ať už je počasí v obchodě,
Bring it on, protože já chci víc

Sluneční svit, Sluneční svit, Prší, Sluneční svit
Sluneční svit, Sluneční svit, Prší, Sluneční svit

Prší Sluneční svit
Prší Sluneční svit
Po celé lidstvo
Prší Sluneční svit

Jako skutečné, jak to může být
Věří v to, co vidíš ...
Není to jen ve své mysli,
Prší Sluneční svit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy