Texty písní Motörhead On Parole Vibrator

Vibrator

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Larger than life, sharper than a knife,
Ever ready for the time,
Slick and smooth I'm bound to improve your mood,
And make you feel fine,
Reach for me, I'm ready and how
I'm really starting to buzz,
Your feeling comes, I'm starting to hum,
I can do it like nothing else does,

You're never alone when I'm around
You can always rely on me,
I'm a friend, my love won't bend,
And that I can guarantee,
Straight and true and all for you,
I'm so eager to please,
Stick with me and I'll keep you free,
From any nasty disease,
'Cos I'm a Vibrator,
Pleased to make a start,
Vibrator, with a powerpack for a heart

Check my heart before you start,
I don't wanna blow no fuse,
New battery, is that for me?
That's something I could really use,
Power surge I get the urge,
To do my legendary thing,
The stars in your eyes don't tell no lies,
I know your bells are starting to ring,
'Cos I'm a Vibrator,
Pleased to make a start,
Vibrator, with a powerpack for a heart

Vibrator! Vibrator!

Wasn't that good, now wasn't that nice?
Now see we get along real fine,
I knew I was the boy for you,
When you came for the second time,
Clean me up, put me away,
You know you need the rest,
I'll be here when next you need me,
I've never ever failed the test,
'Cos I'm a Vibrator,
Pleased to make a start,
Vibrator, with a powerpack for a heart
I'm a Vibrator,
Pleased to make a start,
I'm a Vibrator,
And I'll never ever break your heart
Větší než život, ostřejší než nůž,
Vždy připraven k času,
Slick a hladký jsem vázán ke zlepšení vaší nálady,
A učiním z vás cítit dobře,
Pro mě natáhnout, jsem připraven a jak
Jsem opravdu začíná bzučet,
Váš pocit přijde, začínám si broukat,
Zvládnu to jako nic jiného nemá,

Vy jste nikdy sám, když jsem kolem
Vždy se můžete spolehnout na mě,
Jsem přítel, moje láska nemůže ohýbat,
A to mohu zaručit,
Rovně a pravdivé a vše za vás,
Jsem tak touží, prosím,
Držet se mnou a budu vás zdarma,
Od žádné ošklivé nemoci,
'Protože já jsem vibrátor,
Potěšeni, že start,
Vibrátor, s PowerPack pro srdce

Zkontrolujte, zda mé srdce dříve, než začnete,
Nechci vyhodit bez pojistky,
Nové baterie, je to pro mě?
To je něco, co jsem opravdu mohl použít,
Proudový náraz jsem nutkání,
Chcete-li moje legendární věc,
Hvězdy v tvých očích neřeknou žádné lži,
Vím, že vaše zvony začínají kroužek,
'Protože já jsem vibrátor,
Potěšeni, že start,
Vibrátor, s PowerPack pro srdce

Vibrátor! Vibrátor!

Nebylo tak dobré, teď nebylo to pěkné?
Nyní vidět jsme si spolu v reálném pokuty,
Věděl jsem, že jsem byl chlapec pro tebe,
Když přišel podruhé,
Čistý mě, mě pryč,
Víte, že potřebujete odpočinek,
Budu tady, když vedle mě budeš potřebovat,
Já jsem nikdy nepodařilo test,
'Protože já jsem vibrátor,
Potěšeni, že start,
Vibrátor, s PowerPack pro srdce
Já jsem vibrátor,
Potěšeni, že start,
Já jsem vibrátor,
Zlomím ti srdce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy