Texty písní Nargaroth Black metal ist krieg Píseň pro Satana od Rooth

Píseň pro Satana od Rooth

Skrýt překlad písně ›

Ach Satane, Ty vládče všehomíra,
Jak skála pevná je má láska k tobě.
Nezměnitelná v tebe je má víra,
Obrácený kříž chci mít na hrobě.
Tvùj obraz mám vypálený v srdci -
V srdci, které je navždy tvoje!
Když navštívíš mě někdy v noci,
Pentagram zazáří jak světlušek roje.
Tvým jménem proklel jsem kostely a chrámy,
Mou duši sám Lucifer si vzal.
Spálil jsem Bibli a podobný krámy
A tobě své tělo věnoval.
Vím, že jsem tvůj, jsem majetkem tvých synů
A těším se na tvůj ohnivý Ráj.
Jen vírou v tebe já odčiním svou vinu,
Pak půjdu dál, až na propasti kraj.
Při Černé mši jsem vždy nesmírně hrdý,
že do učení k sobě jsi mì vzal.
Co nezmohou dnes jěšte žádné vědy,
To všechno ty už dávno znal.
Když skládám ruce do středu Pentagramu,
A duše má se začne zachvívat,
Pak vždycky poznáš, že nikdy tě nezklamu,
že navěky tě budu milovat!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy