Texty písní One Less Reason Faces And Four Letter Words Where Did You Go?

Where Did You Go?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I heard that you were finally coming home
Maybe it's just where you belong
You know it fits you like your favorite song
Helps you see through, to be you

The day you found the truth in a lie
It only took you over half of your life
To come clean, say you didn't try
To see through, to be you

So many years have passed
and I've been meaning to ask

Where did you go?
What did you need?
You know I couldn't set you free until
I fixed this hole in me
Cause life, it hits so hard
that I couldn't breathe
When I was looking for a change in you,
I found a change in me
That I couldn't see

When you think of all the days that you missed
How you clenched all your words like a fist
Always looking for something to hit
Like your family, your friends

The times when you knew it was wrong
But you never thought you'd end up alone
Holding it in, letting it go
Saving yourself or letting it show

So many years have passed
and I've been meaning to ask

Where did you go?
What did you need?
You know I couldn't set you free until
I fixed this hole in me
Cause life, it hits so hard that
I couldn't breathe
When I was looking for a change in you,
I found a change in me
That I couldn't see

We burned it down, we made it new
I know, I know I failed you
When those four letters, they took your life
So much guilt that I couldn't cry
The light in your eyes, the look on your face
The hole in your heart no one ever graced
Holding true to the promise you made
Waiting for God and the words to save you
The words to save you

I should have got it right on my first try

Where did you go?
What did you need?
You know I couldn't set you free until
I fixed this hole in me
Cause life, it hits so hard that
I couldn't breathe
When I was looking for a change in you,
I found a change in me
That I couldn't see

Looking for a change in you,
I found a change in me
That I couldn't see

Looking for a change in you,
I found a change in me
That I couldn't see
Slyšel jsem, že ses konečně vrátila domů
Možná, že zrovna sem patříš
Víš sedí to přesně jako tvá oblíbená písnička
Pomůže ti vidět skrze, být sebou

Ten den kdy jsi objevila pravdu ve lži
Trvalo ti to jen polovinu tvého života
Vyjasnit, řekni, že jsi nezkoušela
vidět skrz, být sebou

Tolik let uběhlo
a já jsem se chtěl zeptat

Kam jsi odešla?
Co jsi potřebovala?
Víš, nemohl jsem se od tebe osvobodit dokud
Se nezahojila ta díra ve mně
Protože život, dává tak tvrdé rány
že jsem nemohl dýchat
Když jsem hledal změnu u tebe
Našel jsem změnu u sebe,
kterou jsem nemohl vidět.

Když myslíš na všechny dny které jsi ztratila
Když si ztratila slova, jako v sevřených pěstích
Vždycky hledající něco k praštění
Jako svou rodinu, své přátele

Čas, kdy jsi to znala byl špatný
Ale nikdy sis nemyslela, že budeš sama
Drží se uvnitř, nech to plavat
Zachraň se nebo to ukaž

Tolik let uběhlo
A já jsem se chtěl zeptat

Kam jsi odešla?
Co jsi potřebovala?
Víš, nemohl jsem se od tebe osvobodit dokud
Se nezahojila ta díra ve mně
Protože život, dává tak tvrdé rány
že jsem nemohl dýchat
Když jsem hledal změnu u tebe
Našel jsem změnu u sebe,
kterou jsem nemohl vidět.

Spálili jsme to, vytvořili znovu
Já vím, já vím, zklamal jsem tě
Když ta čtyři písmena, vzala tvůj živo
Tak vinný, že jsem nemohl plakat
Světlo ve tvých očích, pohled na tvou tvář
Díra ve tvém srdci, kterou nikdo nezacelil
Věrná slibu, který jsi dala
Čekání na boha a slova na tvou záchranu
Slova na tvou záchranu.

Měl jsem mít pravdu na první pokus

Kam jsi odešla?
Co jsi potřebovala?
Víš, nemohl jsem se od tebe osvobodit dokud
Se nezahojila ta díra ve mně
Protože život, dává tak tvrdé rány
že jsem nemohl dýchat
Když jsem hledal změnu u tebe
Našel jsem změnu u sebe,
kterou jsem nemohl vidět.

Hledání změny u tebe
Našel jsem změnu u sebe
kterou jsem nemohl vidět.

Hledání změny u tebe
Našel jsem změnu u sebe
kterou jsem nemohl vidět.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy