Texty písní OOMPH! Defekt Turn The Knife

Turn The Knife

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm sinking deeper in the black of this hole
I can't remember if there once was my soul
I wanna know if I'm still able to feel
And this is why you got to give me the steel

You turn the knife!
I come alive!
You turn the knife!
I come alive!

So whet the blade and get it under my skin
I hope you cut away the sore of my sin
I can't believe I want you holding me tight
Now that the steel is coming one with my sight

You turn the knife!
I come alive!
You turn the knife!
I come alive!

I always wanted to believe in your love
Sometimes I thought that you were sent from above
And now I know you've got the power to heal
And this is why you got to give me the steel

You turn the knife!
I come alive!
You turn the knife!
I come alive!
You turn the knife!
(Come on - gimmie the knife!)
I come alive!
(Come on and get me alive!)
You turn the knife!
(Come on - gimmie the knife!)
I come alive!
(Come on and get me alive!)
Jsem sklíčený hlouběji v této černé díře
Nemůžu si vzpomenout, jestli tam jednou byla má duše
Chci vědět, jestli jsem ještě schopný cítit
A toto je proč jsi dostala ocel, kterou mě máš dát

Otoč nůž!
Já přijdu živý!
Otoč nůž!
Já přijdu živý!

Tak brousíš ostří a dostáváš ho pod mou kůži
Doufám, že odřízneš boláka mého hříchu
Nemohu uvěřit, že chci, abys mě držela těsně
Teď když ocel přichází v jedno s mým pohledem

Otoč nůž!
Já přijdu živý!
Otoč nůž!
Já přijdu živý!

Vždy jsem chtěl věřit v tvou lásku
Někdy jsem si myslel, že jsi byla seslána zhora
A teď vím, že máš sílu hojit
A toto je proč jsi dostala ocel, kterou mě máš dát

Otoč nůž!
Já přijdu živý!
Otoč nůž!
Já přijdu živý!

Otoč nůž!
(přijď – dej mi nůž!)
Já přijdu živý!
(přijď a dostaň mě živého!)
Otoč nůž!
(Přijď – dej mi nůž!)
Já přijdu živý!
(přijď a dostaň mě živého!)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy