Texty písní Opeth Watershed Hex Omega

Hex Omega

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Two years
In your heart
One moment of doubt

Two lives
Torn apart
One second from now

Held him
In your arms
Your fever subside
Always safe from harm
Kept demons inside

Still you always start runnin'
Touch the light
From the moon
Some way mother cried
Left us space here
Dva roky
V tvém srdci
Jeden moment zaváhání

Dva životy
Zničeny
Jedna sekunda od teď

Drž jej
V náručí
Tvá horečka odeznívá
Vždy v bezpečí od újmy
Drž démony uvnitř

Stále běžíš
Dotkni se světla
Z měsíce
Některé matky pláčou
Zanech nám kus vesmíru
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy