Texty písní Phil Collins DVD : Finally The First Farewell Tour It's Not Too Late

It's Not Too Late

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Gently rolling Father time
Is calling to him now,
And though he hears him
He looks out to sea.
Somewhere out there lie his dreams
A story with no ending
And till he finds his answers
He won't be going nowhere

For him, it's not too late
It's not too late
For some it's never too late

Quietly knocking on her door.
He patiently stands waiting,
And though she hears him
She sits steadfast in her chair.
Somewhere out there never seen
Her hopes and dreams lie waiting,
And till she finds an answer
She won't be going nowhere

For her, it's not too late
It's not too late
For some it's never too late

For everything we know that's certain
There is much we cannot see,
So we choose to close the curtain,
Never knowing what could have been

It's not too late, it's not too late, never too late

Slowly rocking the baby's bed
He strokes it's head and whispers
And though it hears him,
It keeps smiling and kicks it's feet
Somewhere out there is a life,
A lifetime made for living
So it holds on fast, it ain't going nowhere

For some it's not too late,
It's not too late
For some it's never too late
For some it's not too late
It's not too late
For some its never too late
Mírně zvlněných Otec čas
Volá na něj teď,
A když slyší ho
Dívá se na moře.
Někde tam leží jeho sny
Příběh bez konce
A až se najde jeho odpovědi
On nebude nikam nevedou

Pro něj, to není příliš pozdě
To není příliš pozdě
Pro některé to nikdy není pozdě

Tiše klepe na dveře.
Trpělivě čekal stojí,
A i když slyší ho
Ona sedí na židli vytrvalý.
Někde tam nikdy neviděl
Její naděje a sny leží čeká,
A až si najde odpověď
Ona nebude nikam nevedou

Pro ni to není příliš pozdě
To není příliš pozdě
Pro některé to nikdy není pozdě

Pro všechno, co víme, to je jisté
Je toho mnoho, my nemůžeme vidět,
Takže jsme se rozhodli zavřít opona,
Nikdy neví, co mohlo být

Není to příliš pozdě, že to není příliš pozdě, nikdy není pozdě

Pomalu houpací dětská postýlka
Hladí ho po hlavě a šeptá
A i když to slyší ho,
Udržuje s úsměvem a kopne ho nohy
Někde tam je život,
Celý život se pro bydlení
Tak to má na rychlé, není to nikam nevede

Pro některé to není příliš pozdě,
To není příliš pozdě
Pro některé to nikdy není pozdě
Pro některé to není příliš pozdě
To není příliš pozdě
Pro některé jeho nikdy pozdě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy