Texty písní Poets of the Fall Carnival of Rust Dawn

Dawn

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When darkness is no less than
Everything you've built
Become undone
There's no fight and no flight
Disaster leaves your passion overrun

It's time to let go
It's time to carry on with the show
Don't mourn what is gone
Greet the dawn

And I will be standing by your side
Together we'll face the turning tide

Remembrance, can be a sentence
But it comes to you with
A second chance in tow
Don't lose it, don't refuse it
‘Cos you cannot learn a thing
You think you know

A new light is warm
Shining down on you after the storm
Don't mourn what is gone
Greet the dawn

And I will be standing by your side
Together we'll face the turning tide
Když je temnota není méně než
Všechno, co jsi postavila a nedodělala
Žádný boj a žádný únik
Katastrofa opouští tvou vášeň Zaplavenou

Je na čase jít
Je na čase jít se show dál
Netruchli pro to, co je pryč
Přivítej úsvit

A já budu stát po tvém boku
Společně budeme čelit přílivu

Vzpomeň si, může to být věta
Ale přijde k tobě
S druhou šancí v závěsu
Neztrať jí, neodmítni ji
Protože se nemůžeš naučit věc
O které si myslíš, že ji znáš

Nové světlo hřeje
Září na tebe po bouři
Netruchli pro to, co je pryč
Přivítej úsvit

A já budu stát po tvém boku
Společně budeme čelit přílivu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy