Texty písní Poets of the Fall Temple of Thought Temple of Thought

Temple of Thought

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Chills, chills come racing down
My spine like a storm on my skin
With shaking hands
I'll guide your sweet soul into mine
Until I feel you within
And I know, I know
That it's all about understanding
Am I hidden inside your
Beautiful soul as it's crying
For love to conquer the day
Slowly dawning
I want you to know you're the heart
Of my temple of thought

So when you're restless
I will calm the ocean for you
In your sorrow
I will dry your tears
When you need me
I will be the love beside you
I'll take away all your fears
I'll take away all of your fears
So you can let go all your fears

And you stay, stay with me
When I break down
And if words should fail here
I'll just read the way you sound
'Till I know the meaning of love and life
And it could be I'm understating
What it means
That you're standing behind
Every word you say
To make my day slowly dawning
I want you to know you're the heart
Of my temple of thought

So when you're restless
I will calm the ocean for you
In your sorrow
I will dry your tears
When you need me
I will be the love beside you
I'll take away all your fears
I'll take away all of your fears
So you can let go all your fears

Dreams have nothing on my reality
High on the scent of your skin
I know we're riding endlessly
Into the sun, feel the life deep within

So when you're restless
I will calm the ocean for you
In your sorrow
I will dry your tears
When you need me
I will be the love beside you
I'll take away all your fears
I'll take away all of your fears
So you can let go all your fears
Mrazení, mrazení sestoupí jako o závod
Moje páteř je jako bouře na mé kůži
S třesoucími dlaněmi
Povedu tvou sladkou duši do mé
Než Tě ucítím uvnitř
A já vím, já vím, že
Je to všechno o porozumění
A jsem schován uvnitř tvé
Krásné duše jako pláč
Pro lásku, aby vybojovala den
Pomalu svítající
Chci abys věděla, že jsi srdcem
Mého chrámu myšlení

Takže když nemáš stání
Utiším pro tebe oceán
Ve tvém zármutku
Usuším tvé slzy
Když mě potřebuješ
Budu tou láskou vedle tebe
Odnesu všechny tvé obavy
Odnesu všechny tvé obavy
Takže můžeš nechat jít všechny své obavy

A zůstaneš, zůstaneš se mnou
Když se zhroutím
A jestli by tady slova měla selhat
Budu číst cestu podle zvuku
Než zjistím význam lásky a života
A mohlo by se stát, že porozumím
Co to znamená
Když stojíš za
Každým slovem, které řekneš
Aby v mém životě pomalu svítalo
Chci abys věděla, že jsi srdcem
Mého chrámu myšlení

Takže když nemáš stání
Utišim pro tebe oceán
Ve tvém zármutku
Usuším tvé slzy
Když mě potřebuješ
Budu tou láskou vedle tebe
Odnesu všechny tvé obavy
Odnesu všechny tvé obavy
Takže můžeš nechat jít všechny své obavy

Sny neznamenají nic v mé realitě
Vysoko na vůni tvé kůže
Vím, že jezdíš nekonečně
K slunci, cítíš život hluboko uvnitř

Takže když nemáš stání
Utišim pro tebe oceán
Ve tvém zármutku
Usuším tvé slzy
Když mě potřebuješ
Budu tou láskou vedle tebe
Odnesu všechny tvé obavy
Odnesu všechny tvé obavy
Takže můžeš nechat jít všechny své obavy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy