Texty písní Queen A Day at the Races The Millionaire Waltz

The Millionaire Waltz

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Bring out the charge of the love brigade
There is spring in the air once again
Drink to the sound of the song parade
There is music and love ev'rywhere
Give a little love to me
(I wanna) Take a little love from me
I want to share it with you

Feel like a millionaire
Once we were mad we were happy
We spent all our days holding hands together
Do you remember my love
How we danced and played?
In the rain we laid
We could stay there for ever and ever
Now I am sad you are so far away
I sit counting the hours day by day
Come back to me
How I long for your love
Come back to me
Be happy like we used to be

Come back come back to me
Come back come back to me
Oh come back to me oh my love
How I long for your love
Won't you come back to me?

My fine friend
Take me wiz you unt love me forever
My fine friend
Forever forever

Bring out the charge of the love brigade
There is spring in the air once again
Drink to the sound of the song parade
There is music and love ev'rywhere
Give a little love to me
(I wanna) Take a little love from me
I want to share it with you
Come back come back to me feel
Make me feel like a millionaire
Předveďte sborově sílu lásky.
Ve vzduchu je opět jaro.
Vnímejte zvuk hudební přehlídky,
hudba a láska je všude kolem.
Dej mi trošku své lásky,
(já chci) vezmi trošku lásky ode mne,
chci ji s tebou sdílet.

Cítit se jako milionář.
Byli jsme blázniví, byli jsme šťastní.
Celé dny se drželi za ruce,
pamatuješ má lásko.
Jak jsme tancovali a hráli si?
V dešti leželi
a mohli tam zůstat navěky, navěky.
Teď jsem smutný, jsi tak daleko,
hodiny počítám každý den.
Vrať se ke mě,
jak jen toužím po tvé lásce.
Vrať se ke mě,
budeme šťastní jako dřív.

Vrať se, vrať se ke mě
Vrať se, vrať se ke mě
Oh vrať se ke mě má lásko
Jak jen toužím po tvé lásce
Nevrátíš se ke mě?

Má něžná přítelkyně,
vezmi mě sebou a miluj mě navěky.
Má něžná přítelkyně
Navěky, navěky

Předveďte sborově sílu lásky.
Ve vzduchu je opět jaro.
Vnímejte zvuk hudební přehlídky,
hudba a láska je všude kolem.
Dej mi trošku své lásky,
(já chci) vezmi trošku lásky ode mne,
chci ji s tebou sdílet.
Vrať se, vrať se, ať mám pocit
Ať se můžu cítit jako milionář
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy