Texty písní Quietdrive Deliverance Take Me Now

Take Me Now

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Why am I angry?
Why am I selfish?
Could it be that I'm
Just trying to destroy us?

So come back down
From where you are
All of your friends will be erased
So come back down
I've waited long enough for you

Take me now
'Cause I won't give up on you
(I won't give up on you)
Take me now
'Cause I thought I'd be the one
You'd come back to

Why am I changing?
Why am I helpless?
This should be my right
But you found out how
And you found a way to save me

So come back down
From where you are
All of your friends will be erased
So come back down
I've waited long enough for you

Take me now
'Cause I won't give up on you
(I won't give up on you)
Take me now
'Cause I won't give up on you
(I won't give up on you)
Take me now
'Cause I won't give up on you
(I won't give up on you)
And I thought I'd be the one
Who would support you

You're the only thing
That drives me crazy
You're the only thing
That brings me down
You're the only one in the world
That can save me
Just take my hand
Don't let me down

Take me now
(Just take me now)
'Cause I won't give up on you
(I won't give up on you)
Take me now
'Cause I won't give up on you
I won't give up on you
Take me now
'Cause I won't give up on you
(I won't give up on you)
And I thought I'd be
And I thought I'd be the one
Who would support you
It's no doubt you'll be the one
Who won't take me
Proč jsem naštvaný?
Proč jsem sobecký?
Může to být tím, že se
prostě snažím nás zničit?

Tak přijď zpět
z místa kde jsi
Všichni tví přátelé budou smazáni
Tak přijď zpět
Čekal jsem na tebe dost dlouho

Vezmi si mě teď
Protože já se tě nevzdám
(Nevzdám se tě)
Vezmi si mě teď
Protože jsem si myslel, že bych mohl být tím jediným
Ke komu by jsi se chtěla vrátit

Proč se měním?
Proč jsem bezmocný?
Tohle by mělo být mým právem
Ale ty jsi zjistila jak
A jakým způsobem, mě zachránit

Tak přijď zpět
z místa kde jsi
Všichni tví přátelé budou smazáni
Tak přijď zpět
Čekal jsem na tebe dost dlouho

Vezmi si mě teď
Protože já se tě nevzdám
(Nevzdám se tě)
Vezmi si mě teď
Protože já se tě nevzdám
(Nevzdám se tě)
Vezmi si mě teď
Protože já se tě nevzdám
(Nevzdám se tě)
Protože jsem si myslel, že bych mohl být tím jediným
Kdo by tě chtěl podpořit

Jsi jedinou věcí
která mě pohání k šílenství
Jsi jedinou věcí
která mě táhne dolů
Jsi jedinou na světě
která mě může zachránit
Prostě mě chyť za ruku
Nenech mě spadnout

Vezmi si mě teď
(Prostě si mě teď vezmi)
Protože já se tě nevzdám
(Nevzdám se tě)
Vezmi si mě teď
Protože já se tě nevzdám
Nevzdám se tě
Vezmi si mě teď
Protože já se tě nevzdám
(Nevzdám se tě)
A já si myslel budu
A já si myslel, že budu jediným
Kdo by tě chtěl podpořit
Není pochyb o tom, že budeš jedinou
Která si mě nevezme
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy