Texty písní Rebecca St. James If I had one chance to tell you something You are loved

You are loved

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We were younger then, you and me, full of dreams, weren’t we?
I went my way, you went yours, where did you go, dear?
Someone said you had left the life we lived together then
This is my way of reaching out ‘cause I remember…

This is what I want to say to you
If I had one chance to speak to your heart
You are loved
More than you could ever know
This is what I want to say to you
If I had one chance to tell you something
You are loved
More than you can imagine
Imagine

If I told you would you believe, the narrow road, I did not leave
If I told you would you understand that I’ve found truth
Are you jaded? Are you hurting now? How I wish that I could tell
Where your heart’s at…can you see? Mine has found – home

Not sure if I’ve, made it clear enough
It’s not my love I sing about
Everybody asks, “Is God good?”
I believe, He is
In fact I know, He is
Jsi milován

Byli jsme tehdy mladší, ty a já, plní snů, že?
Já šla svou cestou, tys šel svou, kam jsi šel, drahý?
Někdo mi řekl, že jsi sešel ze života, který jsme tehdy žili společně
Tohle je můj způsob, jak tě oslovit, protože já si pamatuju…

Tohle je to, co bych ti chtěla říct,
Kdybych měla jen jednu šanci promluvit do svého srdce
Jsi milován
Tohle je to, co bych ti chtěla říct,
Kdybych měla jen jednu šanci ti něco říct
Jsi milován
Víc než si dokážeš představit

Kdybych ti řekla, uvěříš? Tu úzkou cestu
Jsem neopustila
Kdybych ti řekla, porozumíš?
Našla jsem pravdu
Jsi znavený? Jsi teď zraněný? Jak si přeju, abych ti mohla říct…
Kde je tvé srdce…? Vidíš?
Mé našlo- domov…

Nejsem si jistá, jestli jsem ti to objasnila dostatečně
To není moje láska, o které zpívám
Všichni se ptají „Je Bůh dobrý?“
Já věřím, že je
Já vím, že je
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy