Texty písní Rebecca St. James Transform My Hope

My Hope

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When the weight of the world is on my shoulders
And my bridges are broken
I will remember You
When the flowers are blooming, skies are bluer than ever
And everything's well
I will remember You

Oh Lord my God, You walk beside me
Through my laughter, through the tears
Oh Lord my God, You hold and You hide me
Because of your love, I have nothing to fear

You are my hope You are my joy
You are my savior and You are my God
You are my love You are my life
And I will praise you forever my God

Now the deepest part of me is crying out
Just to know You more
So I remember You
And as I draw nearer to who You are
I see you clearer
As I remember You
Když je na mých ramenou váha světa
A moje mosty jsou zlomeny
Vzpomenu si na Tebe
Když květiny kvetou, obloha je modřejší než předtím
A všechno je fajn
Vzpomenu si na Tebe

Oh Pane, můj Bože, kráčíš vedle mě
Skrz můj smích, skrz mé slzy
Oh Pane, můj Bože, držíš a skrýváš mě
Protože kvůli tvé lásce, nemusím se ničeho bát

Jsi moje naděje, jsi moje radost
Jsi můj spasitel a jsi můj Bůh
Jsi moje láska a jsi můj život
A já tě budu navždy chválit můj Bože

Nyní moje nejhlubší část pláče
Prostě Tě více poznává
Takže si na Tebe vzpomínám
A jak více poznávám, co jsi zač
Vidím Tě jasněji
Jak si Tě pamatuji
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy