Texty písní Rise Against Appeal To Reason Historia Calamitatum

Historia Calamitatum

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Even though we know, yeah,
We know,
Our time has almost come,
We're all overdue.
Can there be a place to call our own?
Can there be a road that takes us home?

We toe the line (toe the line).
We go along (we go along).
We toe the line
To you now.

When it rains it pours
Like summer storms, the skies as grey as leaves.
The rivers flood the banks and spill into the streets.
But the people laughed and swore that they'd restore
The city piece by piece.
And then the clouds gave way as if to agree;
When it rains it pours.

The mystery unknown now unfolds,
The life that we once owned, first bought, then sold.
Like messengers of war, we've no control.
To oceans unexplored,
This ship sails through.

We toe the line (toe the line).
We go along (we go along).
We toe the line
To you now.

When it rains it pours
Like summer storms, the skies as grey as leaves.
The rivers flood the banks and spill into the streets.
But the people laughed and swore that they'd restore
The city piece by piece.
And then the clouds gave way as if to agree;
When it rains it pours.
It pours.
(It pours).

When it rains it pours,
When they die we mourn,
When it hit, we swore,
Now we want not more.
Like a saint re-born,
Like a rose in a storm,
Like a child un-born,
A child un-born...

It's the coin we're tossing into the well,
It's misfortune that we could not foretell,
It's the dry spell.

When it rains it pours
Like summer storms, the skies as grey as leaves.
The rivers flood the banks and spill into the streets.
But the people laughed and swore that they'd restore
The city piece by piece.
And then the clouds gave way as if to agree;
When it rains it pours.
It pours,

When it rains it pours.
Třebaže víme, yeah,
my víme
náš čas pomalu nachází,
jsme opoždění.
Existuje místo, které můžeme vlastnit?
Existuje cesta, přivádějíci nás domů?

Sekali jsme dobrotu (sekat dobrotu)
Šli jsme s proudem (jít s proudem)
Sekali jsme dobrotu
Pro tebe.

Když prší, lije
jako letní bouře, nebe je hnědé jako listy.
řeky zaplavují banky a vylévají se do cest.
Ale lidé se smáli, přísahali, že chtějí opravit
město kousek po kousku.
Poté mraky ustoupily jako souhlas
Když prší, lije.

Neznámá tajemství se odhalují
Život, jež jsme jednou měli, nejdřív prodali, poté koupili.
jako váleční poslové nemáme řízení.
Do neprobádaných oceánů,
Tato loď přímo pluje.

Sekali jsme dobrotu (sekat dobrotu)
Šli jsme s proudem (jít s proudem)
Sekali jsme dobrotu
Pro tebe.

Když prší, lije
jako letní bouře, nebe je hnědé jako listy.
řeky zaplavují banky a vylévají se do cest.
Ale lidé se smáli, přísahali, že chtějí opravit
město kousek po kousku.
Poté mraky ustoupily jako souhlas
Když prší, lije.
Lije.
(lije)

Když prší a lije
Když umírají, my truchlíme
Když udeří, přísaháme
Teď nechceme nic víc.
Jako svatý znovuzrozený,
Jako růže v bouři,
Jako nenarozené dítě,
Nenarozené dítě...

Je to mince hozená do studánky,
Je to neštěstí, které jsme nemohli předpovědět,
Je to strohý rukopis.

Když prší, lije
jako letní bouře, nebe je hnědé jako listy.
řeky zaplavují banky a vylévají se do cest.
Ale lidé se smáli, přísahali, že chtějí opravit
město kousek po kousku.
Poté mraky ustoupily jako souhlas
Když prší, lije.
Lije,

Když prší, lije
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy