Texty písní Rise Against Appeal To Reason Long Forgotten Sons

Long Forgotten Sons

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Far from home on a road unknown
Where the vultures circle on winds that blow
From northern skies that haunt these waking moments

On shadows cast by the mountain range
On calloused soles we find our way
Through desperate eyes, we long for the horizon
While this sun is rising

We are the long forgotten sons
And daughters that don’ belong to anyone
We are alone under this sun
We work to fix the work that you’ve undone

When cries for help go unanswered
And signal fires just burn and burn
We wonder if we’re waiting here for nothing
Our lips are sewn our ears are filled
With the constant drone of the unfulfilled
But we’ll never fall if we stand for something
We stand for something

We are the long forgotten sons
And daughters that don’ belong to anyone
We are alone under this sun
We work to fix the work that you’ve undone

Don’t fall, I see lights in the distance
They’re not far away
Stand up because the sky is turning gray

There’s hope in these footsteps of persistence
So don’t go astray
These lights get closer everyday

We are the long forgotten sons
And daughters that don’ belong to anyone
We are alone under this sun
We work to fix the work that you’ve undone
What you’ve undone
Daleko od domova na neznámé cestě
Kde supi krouží ve větru který vane
Z severní oblohy, která pronásleduje tyto uvědoměné okamžiky
Ve stínu hor
Na bolavých nohách najdeme cestu
Zoufalýma očima, toužíme po obzoru
Zatímco slunce vychází

Jsme dlouho zapomenutí synové
A dcery, které nikomu nepatří
Jsme sami pod sluncem
A snažíme se opravit to co jsi nedokončil

Když výkřiky o pomoc jsou ignorovány
A ohnivé signály jen hoří a hoří
Zajímalo by nás jestli tady budeme čekat na nic
Naše ústa jsou sešité a uši zaplněné
Neustálým hučením nesplněných slibů
Ale nikdy nepovolíme, když budeme za něčím stát
Stojíme za něčím

Jsme dlouho zapomenutí synové
A dcery, které nikomu nepatří
Jsme sami pod sluncem
A snažíme se opravit to co jsi nedokončil

Nepřestávej, vidím světla v dálce
Nejsou daleko
Stůj pevně protože obloha šedne

Je naděje v těchto krocích vytrvalosti
Tak nesejdi na scestí
Ty světla se každým dnem přibližují

Jsme dlouho zapomenutí synové
A dcery, které nikomu nepatří
Jsme sami pod sluncem
A snažíme se opravit to co jsi nedokončil
To co jsi nedokončil
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy