Texty písní Rise Against Appeal To Reason Whereabouts Unknown

Whereabouts Unknown

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

To the ends of this lost world
You have marched and you have sworn
To a tainted crown of thorns

As the hungry sails unfurl
We are thrusted from the shore
And its you that we search for

The blackest night
The midnight sun
The covered tracks
The day spent on the run
The stranger we've become...

Whereabouts unknown
Please now you can come home
It's alright
Alone for the moment
Our silence is broken
It's alright

Another place, another time
We toed the same side of the line
We saw eye to eye

Even then the saddest sounds,
Were nothing laughter could not drown
But we are not laughing now

I see your face
In my sights
I hesitate
I look for a sign
Somewhere in the sky...

Whereabouts unknown
Whereabouts unknown
Please now you can come home
It's alright
Alone for the moment
Our silence is broken
It's alright

Even together, we stand apart
Swallow the sun, erase the sky
An invitation has been declined
Where did you go? Where did you go ?

Whereabouts unknown
Please now you can come home
It's alright
Alone for the moment
Our silence is broken
It's alright
All is forgiven
If you could just listen...
It's alright
Do konců tohohle ztraceného světa
Budeš pochodovat a budeš přísahat
Na poskvrněnou korunu z trní

Jako když se hladové plachty rozvinou
Jsme vyraženi z pobřeží
A jsi to Ty, koho hledáme

Nejčernější noc
Půlnoční slunce
Zastřené stopy
Den strávil během
Staneme se cizinci...

Pobyt neznámý
Prosím, teď se můžeš vrátit domů
Je to v pořádku
Na chvíli osamocení
Naše ticho je prolomeno
Je to v pořádku

Jiné místo, jiný čas
Šli jsme po špičkách na stejné straně čáry
Viděli jsme si z očí do očí

Dokonce i tehdy nejsmutnější zvuky
Nebyly k smíchu, nemohly se utopit
Ale my se teď nesmějeme

Vidím Tvou tvář
V mém dohledu
Váhám
Vzhlížím ke znamení
Někde na nebi...

Pobyt neznámý
Prosím, teď se můžeš vrátit domů
Je to v pořádku
Na chvíli osamocení
Naše ticho je prolomeno
Je to v pořádku

Dokonce spolu, bok po boku
Spolkneme slunce, vymažeme oblohu
Pozvání bude odmítnuto
Kam půjdeš? Kam půjdeš?

Pobyt neznámý
Prosím, teď se můžeš vrátit domů
Je to v pořádku
Na chvíli osamocení
Naše ticho je prolomeno
Je to v pořádku
Všechno prominuto
Pokud chceš jen poslouchat...
Je to v pořádku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy