Texty písní Rise Against Siren Song Of The Counter Culture Life Less Frightening

Life Less Frightening

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Suffering from something
We're not sure of
In a world
There is no cure for
These lives we live
Test negative for happiness
Flat line, no pulse, but eyes open
Single file like soldiers on a mission
If there's no war outside our heads
Why are we losing?

I don't ask for much (Life less)
Truth be told I'd settle (frightening)
For a life less frightening (Life less)
A life less frightening (frightening)

Hang me out to dry
I'm soaking
With the sins of knowing
What's gone wrong
But doing nothing
I still run
Time again I have found myself stuttering
Foundations pulled out from under me
This breath is wasted on them all
Will someone answer me

I don't ask for much (Life less)
Truth be told I'd settle (frightening)
For a life less frightening (Life less)
A life less frightening (frightening)

I don't ask for much (Life less)
Truth be told I'd settle (frightening)
For a life less frightening (Life less)
A life less frightening (frightening)

Is there a God tonight?
Up in the sky
Or is it empty just like me? (Just like me)
A place where we can hide
Out from the night
Where you are all I see (Where you are all I see)
So blow a kiss goodbye then close your eyes
Tell me what you see (Tell me what you see)
A lifetime spent inside this dream of mine
Where you are all I see

I don't ask for much (Life less)
Truth be told I'd settle (frightening)
For a life less frightening (Life less)
A life less frightening (frightening)

I don't ask for much (Life less)
Truth be told I'd settle (frightening)
For a life less frightening (Life less)
A life less frightening (frightening)
Utrápení z něčeho
Čím si nejsme jistí
Ve světě
Není nápravy pro
Tyto životy, které žijeme
Test negativní, naštěstí
Přímá čára, žadný tep, ale oči otevřené
Jeden zástup jako vojáci na misi
Jestliže okolo nás není žádná válka
Proč ztrácíme?

Nežádám o mnoho (Život méně)
Pravda bude řečena, postarám se (děsivý)
O život méně děsivý (Život méně)
Život méně děsivý (děsivý)

Vyvěs mě, abych se usušil
Jsem promočený
Hříchy vědomostí
Co šlo špatně
Ale nic nedělání
Stále běžím
Opět stopuji čas, shledal jsem se zajíkajícím
Základy vytažené zespoda mě
Tento dech je na nich všech vyplýtvaný
Odpoví mi někdo?

Nežádám o mnoho (Život méně)
Pravda bude řečena, postarám se (děsivý)
O život méně děsivý (Život méně)
Život méně děsivý (děsivý)

Nežádám o mnoho (Život méně)
Pravda bude řečena, postarám se (děsivý)
O život méně děsivý (Život méně)
Život méně děsivý (děsivý)

Je tu dnes v noci Bůh?
Nahoře na obloze
Nebo je prázdná tak jako já? (Tak jako já)
Místo kde se můžeme ukrýt
Od té noci
Kde Ty jsi všechno co vidím (Kde Ty jsi vše co vidím)
Tak mi přivaň polibek na rozloučenou a potom zavři oči
Řekni mi co vidíš (Řekni mi co vidíš)
Celý život strávený uvnitř tohoto mého snu
Kde Ty jsi vše co vidím

Nežádám o mnoho (Život méně)
Pravda bude řečena, postarám se (děsivý)
O život méně děsivý (Život méně)
Život méně děsivý (děsivý)

Nežádám o mnoho (Život méně)
Pravda bude řečena, postarám se (děsivý)
O život méně děsivý (Život méně)
Život méně děsivý (děsivý)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy