Texty písní Rise Against Siren Song Of The Counter Culture The First Drop

The First Drop

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm calling out
Only echoes respond
But I scream ‘til my voice is gone
Crouching in corners and hiding your face
I'm sick and tired of playing your games

I'm not alone
I stand amongst the voiceless
Millions in the unforgiving sun

Here arm-in-arm
We parade these streets
And sing our songs (and sing our songs)

We've had enough
Is there even anything left to explain? (We've had enough)
Am I really someone you need to restrain? (We've had enough)
Can't you listen to what we have to say? (We've had enough)

Unknowing, we lie and wait for the rain
To wash away what they have made
Face down in the dirt with your foot on my back
In the distance I hear thunder crack

C'mon Stand up !
This system of power and privilege is about to come to an end
Here come the clouds
The first drop is falling down (falling down)

We've had enough
Is there even anything left to explain? (We've had enough)
Am I really someone you need to restrain? (We've had enough)
Can't you listen to what we have to say? (We've had enough)

Our futures burn in red horizons
Ashes scattered in winds of change
Casualty numbers are rising
Now it's time to raise the stakes

We're meant for something more than living just to put food on our plates
I can't help but wonder--why should we participate?

We've had enough
Is there even anything left to explain? (We've had enough)
Am I really someone you need to restrain? (We've had enough)
Can't you listen to what we have to say? (We've...
Volám ven
Jenom ozvěny odpovídají
Ale já křičím dál, můj hlas odchází
Choulící se v růžkách a skrývající svoji tvář
Je mi špatně a jsem unavený z hraní svých her

Nejsem sám
Stojím mezi tichem
Miliony v neodpouštějícím slunci

Tady ruku v ruce
My přehlížíme tyto ulice
A zpíváme naše písničky

Měli jsme dost
Je tam dokonce něco,co zanechalo vysvětlení? (my jsme měli
dost)
Jsem skutečně někdo, co tě potřeboval zdržovat? (my jsme
měli dost)
Neposloucháš, co my musíme říkat? (my jsme měli dost)

Nevědomí, my lžeme a čekáme na déšť
Spláchnout to, co oni udělali
Zarazit ve špíně s tvojí stopou na moje záda
Ze vzdálenosti já slyším třesknout hrom

Tak pojď a postav se!
Tento systém síly a privilegia je o příštím konci
Sem přichází mraky
První neúspěch padá dolů (padá dolů)

Měli jsme dost
Je tam dokonce něco,co zanechalo vysvětlení? (my jsme měli
dost)
Jsem já skutečně někdo, co tě potřeboval zdržovat? (my jsme
měli dost)
Neposloucháš, co my musíme říkat? (my jsme měli dost)

Naše budoucnosti hoří v červených obzorech
Popel rozptýlený ve větrech šance
Oběť čísel stoupají
Teď je čas zvednout sázky

My jsme mínili něco víc, než že žijeme jen pro položení
jídla na naše talíře
Já nemůžu pomoct, ale zajímat se proč by jsme se měli
účastnit?

Měli jsme dost
Je tam dokonce něco,co zanechalo vysvětlení? (my jsme měli
Dost)
Jsem já skutečně někdo, co tě potřeboval zdržovat? (my jsme
měli dost)
Neposloucháš, co my musíme říkat? (my jsme měli dost)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy