Texty písní Rise Against The Unraveling Six Ways 'Til Sunday

Six Ways 'Til Sunday

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

the years unfold in one moment
the voices that we heard so loud
are now suddenly silenced
inside this crowd

and you're surrounded by the lives
of those who found something to hold
so bringing everybody down
is all you know

you've been hiding so long
you can't find yourself
in this sheltered life you live
when everything you want is at your fingertips
you'll never know what need is

you're claiming to be something different
so wanting to believe
that you're better than the rest
to make up for your self-esteem
you talk to hear your own voice and
you've left me no choice but to choose
I miss the person that you were
but I don't miss you

you've been hiding so long
you can't find yourself
in this sheltered life you live
when everything you want is at your fingertips
you'll never know what need is

you're the new revolution
the angst-filled adolescent
you fit the stereotype well

1, 2, 3, Go!

you're the new revolution
the angst-filled adolescent
you fit the stereotype well
[repeat to fade]
Roky se zjevují v jednom momentě
hlasy, které jsme slyšeli tak hlasitě
jsou teď najednou umlčeny
v tomto davu
a ty jsi obklopen životy
těch, kteří našli něco, čeho se držet
a přivádějící každého dolů

Je všechno co znáš
schovával ses tak dlouho,
že nemůžeš najít sebe samotného
v tomto skrývaném životě, který žiješ
když všechno co chceš, je u konečků tvých prstů
nikdy nebudeš vědět co je potřeba

tvrdíš, že jsi něco jiného
tak chtivý uvěřit,
že jsi lepší než ostatní
Aby sis dadal hrdosti,
mluvíš, abys slyšel svůj vlastní hlas a
nechals mě bez možnosti si vybrat
chybí mi osoba, kterou jsi byl
ale ty mi nechybíš

Schovával ses tak dlouho,
že nemůžeš najít sebe samotného
v tomto skrývaném životě, který žiješ
když všechno co chceš, je u konečků tvých prstů
nikdy nebudeš vědět co je potřeba

Ty jsi nová revoluce
adolescent naplněný pocitem úzkosti
pasuješ do stereotypu dobře

1,2,3 go

Ty jsi nová revoluce
adolescent naplněný pocitem úzkosti
pasuješ do stereotypu dobře
.
.
.
atd.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy