Texty písní Scary Kids Scaring Kids The City Sleeps In Flames A Breath Of Sunshine

A Breath Of Sunshine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lost myself in an endless goodnight
Kept the time by the patterns of the streetlight
Couldn't get it right
I could never get it right
Sadly, this is a wasted conversation
Lost on you, lost on you
This is a test of my patience
Your blue eyes are so cruel
I can't escape all the things we said
I'm taking years off my life with the weight of regret
Now there's nothing left
There is nothing left to lose

[Chorus:]
Shouldn't I feel alive?
I swear that I tried
To be alright
To sleep at night
Shouldn't I feel alive?

The night fades with a breath of sunshine
I'll do my best to adjust to the morning light
I cant keep my place
Feels like I've been awake for days
Sadly, you turn away and now I'm faced
With the harsh truth, the harsh truth
My cold heart is a place where true love cannot bloom

[Chorus:]
Shouldn't I feel alive?
I swear that I tried
To be alright
To sleep at night
Shouldn't I feel alive?

There's static on the airwaves
I'll try to find the light through all this haze
I can't find the words that I'm trying to say
So try to forget me as I walk away

[Chorus:]
Shouldn't I feel alive?
I swear that I tried
To be alright
To sleep at night
Shouldn't I feel alive?
Ztratil sebe v nekonečný goodnight
Držel čas vzory kandelábru
Nemohl dostat to pravé
Nikdy nebylo nemohlo dostat to pravé
Smutně, toto je zbytečná konverzace
Ztracený na vás, ztracený na vás
Toto je test mé trpělivosti
Vaše modré oči jsou tak kruté
Já nemohu uniknout všem věcem, které my jsme řekli
Já beru léta mimo můj život s váhou lítosti
Teď není tam nic levé
Není tam nic zanechaný ztratit

[pěvecké sbory:]
By neměl já cítím na živu?
Já přísahám že já jsem zkoušel
Být v pořádku
Pro spát v noci
By neměl já cítím na živu?

Noc bledne s dechem slunečního svitu
Udělám, co budu moct, abych uzpůsobil ranní světlo
Já nakloním držet moje místo
Cítí se jako , že já jsem byl vzbuzený po několik dnů
Smutně, vy odvrátíte a nyní já jsem stál před
S krutou pravdou, krutá pravda
Mé chladné srdce je místo kde věrná láska nemůže kvést

[pěvecké sbory:]
By neměl já cítím na živu?
Já přísahám že já jsem zkoušel
Být v pořádku
Pro spát v noci
By neměl já cítím na živu?

Tam je statický na rozhlasových vlnách
Zkusím najít světlo skrz všechno tuto mlhu
Já nemohu najít slova že já zkouším říct
Tak zkuste zapomenout mě jako já odejdu

[pěvecké sbory:]
By neměl já cítím na živu?
Já přísahám že já jsem zkoušel
Být v pořádku
Pro spát v noci
By neměl já cítím na živu?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy