Texty písní Snoop Dogg Ego Trippin' SD IS OUT

SD IS OUT

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Snoop Dogg is out
You wanna be there partyin'
All night long
Until the break of dawn
Oooh weee, oooh weee ooh
Oooh weee, oooh weee ooh

[Snoop Dogg]
Now stop, pause, chill for a second
It's Snoop Dogg and Teddy Riley on the record
Tell your mama, tell your daddy, tell all your friends
They got a party that's crackin' and that shit won't end
Me and my folks, we drink and we smoke, we rockin' the boat
We pop about four, five more, so
Bend don't break, break don't bend
I'm number one with a bullet, I'ma make more ends
When you're great they gonna hate
So what, that's probably why we Cali-fornicate
And shake to a whole nother elevation
Catch me in the hood or your favorite television station
Creatin', a whole nother lane for the generation
I drink Sunkist for the good vibration
Dippin', Rippin', shakin' and bakin'
I know you've been patiently waitin', I'm back y'all

[refrén]
Snoop Dogg is out
You wanna be there partyin'
All night long
Until the break of dawn
Oooh weee, oooh weee ooh
Oooh weee, oooh weee ooh

[Snoop Dogg]
On your mark, set, party on 3
4, hit the floor and go for what ya know (hey!)
I'm in the party low-key, blowin' an eighth of dro
I'm playful but I don't play
Spinnin' the globe like the strobe
Like the club packed, my flow right the whole night
If I plan to go right, a cold night
in hell before I fail, I'm alright
Man, I'm like a flash of lightnin'
Breath of fresh air, classic debonair
Glass of champagne, hold it in my right hand
Finger roll cold, Dogg the Ice Man
Brazil to Iceland
I shine like a million lights man
The talk of the town, believe it or doubt it
I don't need to shout it, you better read about it

[refrén]
Snoop Dogg is out
You wanna be there partyin'
All night long
Until the break of dawn
Oooh weee, oooh weee ooh
Oooh weee, oooh weee ooh

[Snoop Dogg]
Now pose like a superstar, walk like a model
I love it when you pop that bottle
I love it 'cause you're not so automatic
I love it when you put it where Dogg can grab it
I got my hands where you'll let me
I love it when you dance, so sexy
I love it when you in that night mood
Slow motion movin' like ain't nothin' like you
I'm feelin' good doin' what I like to
Suited up, pimp stripe, light blue
I let it do what it might do
Fresh and crispy, the rest a mystery
I'm blessed with history
No less than best, catch the rest
Live in the flesh, smooth with the style I choose
Not off the stress, I'm hot off the press

[refrén]
Snoop Dogg is out
You wanna be there partyin'
All night long
Until the break of dawn
Oooh weee, oooh weee ooh
Oooh weee, oooh weee ooh
Snoop Dogg je venku
Chceš tam být partyin '
Celou noc
Do přestávky na svítání
Oooh OEEZ, Oooh ooh OEEZ
Oooh OEEZ, Oooh ooh OEEZ

[Snoop Dogg]
Teď stop, pauza, chill pro druhé
Je to Snoop Dogg a Teddy Riley o rekord
Řekněte vaše máma, táta říct, řekněte všem vašim přátelům
Jsou tu stranu, která je crackin 'hovno a že nebude konec
Já a moji přátelé, pít a my kouře, jsme Rockin 'člun
Pop jsme asi čtyři, pět, takže
Bend nejsou break, přestávka není ohýbat
Jsem číslo jedna s kulkou, I'ma vydělat více konců
Když jste skvělý, že to nesnáším
Tak co, to je pravděpodobně důvod, proč jsme Cali-smilnit
A třepe na celý nother Elevation
Úlovek se mi na kapuce nebo vaše oblíbené televizní stanice
Creatin ', celý nother pruh pro generace
Piju Sunkist pro dobré vibrace
Dippin ', Rippin', shakin 'a bakin'
Vím, že jste byli trpělivě waitin ', jsem zpátky y'all

[refrén]
Snoop Dogg je venku
Chceš tam být partyin '
Celou noc
Do přestávky na svítání
Oooh OEEZ, Oooh ooh OEEZ
Oooh OEEZ, Oooh ooh OEEZ

[Snoop Dogg]
Na vaše značka, set, party na 3
4, trefit se do podlahy a jít na to, co tě znám (hej!)
Jsem ve straně Low-key, blowin 'osmý ze DRO
Jsem hravý, ale nebudu hrát
Spinnin 'zeměkoule jako stroboskop
Podobně jako v klubu zabaleno, můj tok právo celou noc
Pokud mám v plánu jít vpravo, chladné noci
v pekle, než jsem to nepodaří, jsem v pořádku
Člověče, já jsem to jako blesk z lightnin '
Dýchání čerstvého vzduchu, klasické sympatický
Skleničku šampaňského, držte ji v mé pravé ruce
Roll Finger za studena, Dogg The Ice Man
Brazílie na Island
I zářit jako miliony světel muž
Promluvit do města, přesvědčeni, že ani pochyb o tom, že
Nemám potřebu křičet, je lepší číst o ní

[refrén]
Snoop Dogg je venku
Chceš tam být partyin '
Celou noc
Do přestávky na svítání
Oooh OEEZ, Oooh ooh OEEZ
Oooh OEEZ, Oooh ooh OEEZ

[Snoop Dogg]
Nyní působí jako superstar, chodit jako model
Miluju, když se pop, který láhev
Miluju to 'způsobit vás nejsme tak automatické
Miluju, když jsi ho tam, kde může urvat to Dogg
Já mám ruce, kde budete dejte mi
Líbí se mi, když tanec, tak sexy
Miluju, když se v ten večer náladu
Zpomaleně movin 'jako není nic', jako jste vy
Jsem FEELIN 'dělá dobrý', co jsem chtěl
Hodí se, pasák proužek, světle modrá
Nechal jsem to dělat, co by mohl udělat
Čerstvá a svěží, zbytek tajemství
Jsem požehnaný s historií
Ne méně než nejlépe, chytit se zbytkem
Live v těle, s hladkým stylu si vybrat
Není od stresu, jsem horká z tisku

[refrén]
Snoop Dogg je venku
Chceš tam být partyin '
Celou noc
Do přestávky na svítání
Oooh OEEZ, Oooh ooh OEEZ
Oooh OEEZ, Oooh ooh OEEZ
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy