Texty písní Snoop Dogg R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece CAN I GET A FLICC WITCHU

CAN I GET A FLICC WITCHU

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(feat. Bootsy Collins)

Yeah.. brand new Snoop Dogg (Snoop Dogg)

Somethin' to crack the new year off, ya dig?

One for the treble, two for the bass,
Comeon everybody, lets rock this place
One for the treble, two for the bass,
Comeon everybody, lets rock this place

[1. sloka]

Doggy Dogg, you are the best,
Rock this beat cuz you are so fresh.
Doggy Dogg, you are the best,
Rock this beat cuz you are so fresh.
Will if you insista,
I guess I'll twist her,
But give me a minute while I freak ya sista,
Push the pista,
Up against her,
No offensta, but this pimpin' mista.
Roll ya fist up, or hold ya Crist up,
Light that bitch up, and blow ya syst' up.
This that shit that get ya jive talkin',
East side artist C-Walkin',
People, people, listen closely,
I sing it cuz mostly when ya'll approach me,
Stay low key and keep it OG,
And dont try to burn rubber on me (uh uh)

[refrén:]

I loved your movies, you're awesome Snoop. Can I get a flicc witchu?
I buy your records, everything you do. Can I get a flicc witchu? (Really?)
My daughter loves you, she's only two. Can we get a flicc witchu?
Your a handsome fella, your kinda cute. I really wanna get witchu.

[2. sloka]

Doggy Dogg, you are the best,
Rock this beat cuz you are so fresh.
Doggy Dogg, you are the best,
Take this shit back home to tha West.
Well Lyssa Brisna, in San Francisca,
The cute lil sista with the fever blista,
Said that I dissed her,
Cuz I wouldnt kiss her,
But I got her a picture and said I'd holla back witcha,
Hey, they say I'm like Mr. Bigsta,
All these bullshit moves that missed us,
Divide and twist us,
Revive, relist us,
Remind my listenas cuz Im a minista,
Designed by ministas,
Cuz these times is sinistas,
But im gonna finish tha grindin til its done,
Knives and silly clubs,
Hos and fake thugs,
Pimps, players, and all of the above.

[refrén]

One for the treble, two for the bass,
Comeon everybody, lets rock this place
One for the treble, two for the bass,
Comeon everybody, lets rock this place

Oooooooooh weeeeee! Yeah,
Thats bangin', loco.
For shizzle. Where was I?
Oh yes,
Spittin and flipped ya,
Thumbin thru scriptures,
Straighten ya dentures,
Pigs wont pinch us,
Wenches miss us and they wanna french kiss us,
Pack the pistas,
Twist the twistas,
Roll with me on this Dogg adventure,
But you cant enta,
Without ya credentias,
And if ya get in, you might get a picture,
So shit ya shit down, go and get down,
Cuz Huggy Bear is comin to yo town.
You dont wanna miss this,
This just like christmas,
So make ya wish list,
And go and flicc this. (Preach!)

[Chorus x2]

Go VIP with big D-O-G,
And see how gangstas do,
Once we get witcha we cant take pictures,
We came too far witchu,
Go VIP with big D-O-G,
And see what gangstas do,
Once we get witcha we cant take pictures,
We came too far witchu.

Pharrell, on the dillydo,
Follow the bouncin' ball,
Say who do ya call?
Who do ya call?
Oh, who do ya call?
Pharrell, on the dillydo,
Follow the bouncin' ball, baby.
Who do ya call?
Who do ya call? (Buuuuuurn me up!)
Burn itttt uppp,
Keepin ya hot, the spot, hot,
Burn itttt uppp,
Shake what ya got, ya got alot,
Burn itttt uppp,
Keepin ya hot, the spot, hot,
Burn itttt uppp,
Shake what ya got, ya got alot..
(feat. Bootsy Collins)

Jo .. zbrusu nový Snoop Dogg (Snoop Dogg)

Somethin 'crack do nového roku volno, ya dig?

Jeden pro soprán, dva na basu,
No tak všichni, lets rock tomto místě
Jeden pro soprán, dva na basu,
No tak všichni, lets rock tomto místě

[1. sloka]

Doggy Dogg, že jste nejlepší,
Rock této porazit cuz jsi tak svěží.
Doggy Dogg, že jste nejlepší,
Rock této porazit cuz jsi tak svěží.
Bude-li vám insista,
Myslím, že jsem vám zakroutit jí
Ale dej mi chvilku, když jsem úchyl ya sista,
Zatlačte Pista,
Nahoru proti ní,
Ne offensta, ale to pimpin 'mista.
Roll ya pěstí nahoru, nebo hold ya aldolaurat nahoru
Light tu děvku, a vyhodit tě Syst 'nahoru.
Toto sračku, že si říkal, že tanec Talkin ',
East Side umělce C-WalkiN ',
Lidé, lidi, poslouchejte pozorně,
I zpívat cuz většinou, když mi ya'll přístup,
Udržení nízkých klíč a udržovat ji v OH,
I dont zkuste to vypálit na mě z pryže (ehm ehm)

[refrén:]

Miloval jsem vaše filmy, jste strašný Snoop. Mohu dostat flicc witchu?
I koupit vaše záznamy, všechno, co máš dělat. Mohu dostat flicc witchu? (Fakt?)
Moje dcera tě miluje, ona je jen dva. Můžeme dostat flicc witchu?
Váš krásný kluk, váš docela roztomilý. Opravdu jsem se chtějí dostat witchu.

[2. sloka]

Doggy Dogg, že jste nejlepší,
Rock této porazit cuz jsi tak svěží.
Doggy Dogg, že jste nejlepší,
Vezmi si tohle zpátky domů do týmu West.
No marie Brisna, ze San Francisca,
Je roztomilý Lil sista s horečkou blista,
Řekl, že jsem ji dissed,
Cuz I wouldnt ji políbit,
Ale mám ji obraz a řekl: "Chtěl bych holla back witcha,
Hele, oni říkají Jsem rád pan Bigsta,
Všechny tyto tahy jsou kecy, že zmeškal nás
Rozděl a twist nás
Revive, relist nás
Připomeňte můj listenas cuz Im a minista,
Designed by ministas,
Cuz tyto časy je sinistas,
Ale im to dokončit THA grindin til jeho udělat,
Nože a hloupé kluby,
Hos a falešná lupiči,
Pimps, hráčů, a všechny výše uvedené.

[refrén]

Jeden pro soprán, dva na basu,
No tak všichni, lets rock tomto místě
Jeden pro soprán, dva na basu,
No tak všichni, lets rock tomto místě

Oooooooooh weeeeee! Jo,
To je bangin ', loco.
Pro shizzle. Kde jsem?
Ach ano,
Spittin a převrácený ya,
Thumbin prostřednictvím Písma,
Vyrovnat ya zubní protézy,
Prasata zvyklý Tlačí nás
Wenches nám chybět, a chtějí french kiss nás
Pack se pistas,
Twist na twistas,
Roll se mi na tomto Dogg dobrodružství,
Ale vy jste převýšení entä,
Bez tebe credentias,
A jestli tě dostat do vás může dostat obrázek,
Tak jo hovno hovno dolů, jdi a dostat dolů,
Cuz Huggy Bear je sem, aby yo města.
Ty dont want to miss to,
To, stejně jako Vánoce,
Takže se zatím seznam přání,
A jít a flicc to. (Kazateli!)

[Chorus x2]

Přejít VIP s velkým D-O-G,
A uvidíte, jak gangstas dělat,
Jakmile se dostaneme witcha jsme převýšení fotografovat,
Přišli jsme příliš daleko witchu,
Přejít VIP s velkým D-O-G,
Gangstas a podívejte se, co dělat,
Jakmile se dostaneme witcha jsme převýšení fotografovat,
Přišli jsme příliš daleko witchu.

Pharrell, na dillydo,
Sledujte bouncin 'míč,
Řekni, kdo si tě zavolat?
Koho máš zavolat?
Ach, kdo tě zavolat?
Pharrell, na dillydo,
Sledujte bouncin 'míč, baby.
Koho máš zavolat?
Koho máš zavolat? (Buuuuuurn mě!)
Burn itttt uppp,
Keepin ya teplé, na místě, teplou,
Burn itttt uppp,
Protřepejte, co tě mám, mám tě moc,
Burn itttt uppp,
Keepin ya teplé, na místě, teplou,
Burn itttt uppp,
Protřepejte, co tě mám, mám tě moc ..
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy