Texty písní Snoop Dogg R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece PASS IT PASS IT

PASS IT PASS IT

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Chorus - Pharrell Williams (Vanessa Marquez)]
Pass it, pass it - get it girl
Pass it, pass it - get it girl
Please don't be greedy! nooo!
Pass it, pass it - get it girl
Breathe it in! Now let go!
(La la la la la la la la la)
Breathe it in! Now let go!
(La la la la la la la la la)

[Verse - Snoop Dogg]
Roll up a fat one and pass it around
Lay back hypnotized by The Neptunes sound
My peoples always see me and they think I'm on point
So they roll me a blunt, or either pass me a joint
I'm the modern day Rick James, yeah that's me
Anything less than the best is blasphemy
So ask for me - when you wanna get spliffted
I'm not Keith Murray but I'll Get Ya Lifted
Terrific, cause this is just the linguistics
This shit's cannibalistic, so I mixed it and twisted
With the berries and cherries, the high berries
The aura is horror, man this shit is so scary!
I took another hit and then my vision got blurry
I had to pass this shit in a motherfucking hurry
I'm looking at this chick, real thick, her name is Cheri
Big fat booty and her pootie was hairy, c'mon biatch!

[refrén]

[Verse - Snoop Dogg]
Nick nack patty wack, give a Dogg a bone
Naw don't gimme nothing but a handful of stones
Don't stop! I ain't finised yet
You say you got the bomb? You wanna make a bet? it's on!
I blew about three zones then took baby home
Nigga what?! Motherfucker I'm grown
I have it how I want it, did it done it and stunted
Fronted a hundred to my nigga cause he want to get blunted
Ain't nothing to it, but to do it so I did it cause I'm wit it
This is the Face Off, the one hitter quitter
It'll lay you on your back fast, sweat start to trickle
Everything is moving like you on a tricycle
You caught up in the pickle but I get you out
I blow you a charge through your nose, not your mouth
Slow down! hoe damn! you're doing too much
You're supposed to take two puffs then give the shit up, c'mon!

[refrén]

[Verse - Snoop Dogg]
Yeah this is classic, fantastic, I'm blasted
I've been growing and blowing, niggaz wonder how I lasted
Well, like Jesus I fasted, for 40 days and 40 nights
I got it all mastered
Now I need a hit of that, Neptune-ology
Gangsta philosophy, yep yep I gotta be
Real high, whenever writing my novelty
Because it adds to my celebrity
So I celebrated, teledated, innovated, dominated
Orchestrated, situated, petuated, reinstated
Then I created, you're happy that I made it
Take another hit, young nigga get faded
We're going all out, smoke till ya fall out
D-O double G House all in ya mouth
The West got the best, the East got the peace
I'm out and about with a blunt in my mouth, peace!

[refrén]
[Chorus - Pharrell Williams (Vanessa Marquez)]
Pass je projít - a to si to holka
Pass je projít - a to si to holka
Prosím nebuďte lakomci! Nééé!
Pass je projít - a to si to holka
Dýchejte to! Teď pusť!
(La la la la la la la la la)
Dýchejte to! Teď pusť!
(La la la la la la la la la)

[Verse - Snoop Dogg]
Srolovat tuku jeden a projít kolem
Proti zpět hypnotized The Neptunes zvuk
Moje národy vždy mě vidět a myslím, že jsem na místě
Tak se mi roll otupit, nebo buď podej mi společného
Jsem moderní den Rick James, jo to jsem já
Ještě méně než nejlepší je rouhání
Takže pro mě zeptat - když se chcete dostat spliffted
Nejsem Keith Murray, ale dostanete Ya zrušena
Úžasné, protože to je jen lingvistika
Toto sračku na kanibalský, tak jsem smíšené a zkroucené
S bobulí a třešní, vysoká bobule
Aura je hrůza, člověk tohle je tak děsivé!
Vzal jsem si další hit a pak my máme rozmazané vidění
Musel jsem projít tohle v to, pospěš
Hledám na tuto kočku, reálné silná, její jméno je Cheri
Big Fat kořist a její pootie byl strašný, c'mon biatch!

[refrén]

[Verse - Snoop Dogg]
Nick Nack Patty pošuk, dát Dogg kost
NAW Dej mi nic není, ale pár kamenů
Nepřestávejte! I přesto není finised
Říkáte, že mám bombu? Chceš si vsadit? to je on!
I zatroubil o třech zónách pak vzal domů kotě
Nigga, co? Motherfucker jsem pěstované
Mám ho jak já chci, jsi to udělal a nevyzrálý
Fronted sto na můj nigga způsobit, že se chtějí dostat umrtvený
Není nic, ale to je tak jsem to udělal, protože já jsem to vtip
Jedná se o Face Off, ten pálkař vzdávající
It'll vám položit na záda rychle, potu začít kapat
Vše je v pohybu, jako jste vy na tříkolku
Ty zmítá v nakládaná zelenina, ale chápu tě
Já vám prozradit poplatek prostřednictvím vašeho nosu, není vaše ústa
Zpomalte! motyka zatraceně! děláte příliš mnoho
Vy jste měl trvat dva pusinky pak dát do hovna, c'mon!

[refrén]

[Verse - Snoop Dogg]
Jo to je klasika, fantastické, jsem tryskaný
Byl jsem roste a vyfukování, niggaz divit, jak to trvalo
No, já jako Ježíš na lačno, po dobu 40 dní a 40 nocí
Mám to všechno zvládla
Teď potřebuji hitem, že Neptun-ology
Gangsta filosofie, yep yep já musím být
Real vysoká, kdykoli písemně můj novosti
Vzhledem k tomu, že dodává do mého celebritou
Takže jsem slavil, teledated, inovované, kterému dominují
Zorganizovaný, které se nacházejí, petuated, obnovil
Pak jsem vytvořil, jste ráda, že jsem to
Vezměte další hit, mladý nigga dostat vybledlé
Jsme všichni jedeme ven, kouř, dokud tě vypadnout
D G-O dvojitě Dům vše v tě v ústech
Západ má tu nejlepší, Východní má míru
Já jsem ven a asi se otupit v mých ústech, mír!

[refrén]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy