Texty písní Sonata Arctica The Days Of Grays In The Dark [Bonus track]

In The Dark [Bonus track]

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm from where the magic is
I'll give you what I cannot take away with me
And the sunlit day and moon
I wanna have a silent kiss, I wanna make you mine,
I'm thinking how... can't leave me now
Stay with me somehow

You come from where the fire is, you give me what you couldn't burn the last time
One sunless day and moon
I wanna be so close to you, see whatever scars you carry within your broken heart,
Mine's your missing heart

Come with me, where the magic is, there's more than light we could share
We could join the sun and moon if you want to

Be my lifeline for this lifetime, suffer in pleasure forever and ever
I'd like to see how the walls around your heart will fall apart...
Stop resisting, let the light in, suffer in pleasure forever and ever
...for this one lifetime

Let me take you where the magic is, back in time,
Remember the light, of the cold December moon

I wanna have a silent kiss, I wanna make you mine,
I'm thinking you can't leave me now
Stay with me somehow
Stay with me somehow
Come with me where the magic is, there is more than light we can share
We could own the sun and moon

Be my lifeline for this lifetime, suffer in pleasure forever and ever
I'd like to see how the walls around your heart will fall apart..
Stop resisting, let the light in, suffer in pleasure forever and ever... for this one lifetime
Be my lifeline for this lifetime, suffer in pleasure forever and ever
Stop resisting let the light in... oh, oh... for this one lifetime

I am feeling your face in the dark
I'm hearing you breathe in the dark
I am tasting your lips in the dark
I'm holding you close in the dark

I'll take you where the magic is
I'll give you everything I I only can offer
You can have my broken midnight moon
If you give me your broken heart
And I will give you something real and golden.
We can make this life the finest art...

I come from where the magic is
I'd give you what I could take away with me
And a sunlit day and moon
I wanna have a silent kiss I wanna make you mine,
I'm thinking you can't leave me now
Stay with me somehow

I am feeling your face in the dark
I'm hearing you breathe in the dark
I am tasting your lips in the dark
I'm holding you close in the dark
Jsem z místa, kde vládne kouzlo,
dám ti to, co si nemůžu vzít sebou.
A osvětlený den a měsíc,
chci dostat tichý polibek, chci tě učinit svou,
přemýšlím, jak...nemůžeš mě teď opustit,
zůstaň se mnou

Pocházíš z místa, kde je oheň, dáváš mi to,
co jsi minule nemohla spálit.
Jednoho temného dne a měsíce,
chci ti být na blízku a vidět všechny ty jizvy,
uvnitř nosíš zlomené srdce,
a tvé chybějící srdce je mé.

Pojď se mnou tam, kde je kouzlo, je tam víc
než světlo, o které bychom se mohli podělit.
Mohly bychom se přidat ke slunci a měsíci, jestli chceš.

Buď mou čárou života na celý tento život, trp v potěšení
navždy
Chtěl bych vidět jak se stěny kolem tvého srdce
rozpadnou...
Přestaň vzdorovat, nechej světlo vstoupit, trp v potěšení
navždy
....pro celý tento život.

Nechej mě vzít tě tam, kde je kouzlo, zpátky v čase,
vzpomeň si na světlo chladného prosincového měsíce.

Chci dostat tichý polibek, chci tě učinit svou,
Myslím, že mě nemůžeš teď opustit.
Zůstaň se mnou,
zůstaň se mnou.
Pojď se mnou tam, kde je kouzlo, je tam víc
než světlo, o které bychom se mohli podělit.
Mohly bychom vlastnit slunce i měsíc.

Buď mou čárou života na celý tento život, trp v potěšení
navždy
Chtěl bych vidět jak se stěny kolem tvého srdce
rozpadnou...
Přestaň vzdorovat, nechej světlo vstoupit, trp v potěšení
navždy
Buď mou čárou života na celý tento život, trp v potěšení
navždy
Přestaň vzdorovat, nechej světlo vstoupit...oh, oh...pro cel ý
tenhle život

Cítím tvou tvář ve tmě,
Slyším tvůj dech ve tmě,
Ochutnávám tvé rty ve tmě,
Držím si tě blízko ve tmě.

Vezmu tě tam, odkud je kouzlo.
Dám ti všechno, co ti jen mohu nabídnout.
Můžeš mít můj zlomený půlnoční měsíc.
Jestli mi dáš své zlomené srdce,
já ti dám něco skutečného a zlatého.
Můžeme udělat ze života nejhezčí umění...

Jsem z místa, kde vládne kouzlo,
dám ti to, co si nemůžu vzít sebou.
A osvětlený den a měsíc,
chci dostat tichý polibek, chci tě učinit svou,
myslím, že mě teď nemůžeš opustit,
zůstaň se mnou.

Cítím tvou tvář ve tmě,
Slyším tvůj dech ve tmě,
Ochutnávám tvé rty ve tmě,
Držím si tě blízko ve tmě.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy