Texty písní Soundtrack - 8 Mile (2008) Love me

Love me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Obie Trice:
You won’t see me in the hood
It’s cause I’m doing this, man

Niggas, I’m still grinding, (yeah)
I’m still hearing those sirens,
I’m still getting chased by those lights,
Only the light’s lime and my mic’s on
And my time is none because I’m writing more,
And I ain’t here to meet a soul in this buisness,
I’m here to eat, speak, until these hoes feel this, (for sure)
and I can’t let y’all derail me, man,
I got young Kobe, homie, you gotta let go of Obie
cause Obie be back, (ain’t goin’ nowhere man…)
We got them craps going on
and that yak going on,
soon as a nigga touch down back from tourin’,
It’s whateva, put that on the chedda man,
but in the meantime, it’s Jimmy Iovine time,
chase cheese, rhyme till my voice give out,
this is it my niggas, this what we boast about,
Now I’m here so shut your motherfuckin mouth,
And show me love bitch..

Chorus:
I just wanna love ya for the rest of my life, (I dont love you bitch)
I wanna hold you in the morning,
hold you through the night

I just wanna love ya for the rest of my life, (We wanna love alcohol,
we wanna love guns, we wanna love money)
I wanna hold you in the morning,
hold you through the night.. (we don’t wanna love bitches though)

Eminem:
There’s a certain mystique when I speak,
that you notice that’s sorta unique,
cause you know it’s me, my poetry’s deep,
and I’m still matic the way I flow to this beat,
you can’t sit still, it’s like tryin to smoke crack
and go to sleep, I’m strapped,
just knowing any minute I could snap,
I’m the equivalent of what would happen if Bush rapped,
I bully these rappers so bad lyrically,
it ain’t even funny, I ain’t even hungry,
it ain’t even money, you can’t pay me enough
for you to play me, it’s cockamamie,
you just ain’t zany enough to rock with Shady,
my noodle is cockadoodle, my clocks cuckoo,
I got screws loose, yeah, the whole kit ‘n’ kaboodle,
I’m just brutal
It’s no rumor, I’m numero uno, assume it,
there’s no humor in it no more, you know
I’m rollin with a swollen bowling ball in my bag,
you need a fag to come and tear a new hole in my ass
you better love me… bitch

Chorus:
I just wanna love ya for the rest of my life,
I wanna hold you in the morning,
hold you through the night

Obie Trice: and all the bitches say

I just wanna love ya for the rest of my life,
I wanna hold you in the morning,
hold you through the night

50 Cent:
my buzz is crazy in the hood, they holla my name,
if it ain’t about the flow,
it’s about the stones and the chain,
if I was you, I’d love me too,
I roll like a bus, 9-11 porsce same colour as cranberry sauce,
I ain’t gonna front, I thought R-Kelly was tha shit,
then we find out he fucking round with bow wow bitch,
niggas eatin popcorn, right, rewinding the tape,
now shorty momma in the precinct hollerin rape,
i’m convinced man something really wrong with these hoes,
I thought L’il Kim was hot then she start fucking with her
nose,
(God Damn)
used to listen to Lauren Hill and tap my feet,
then the bitch put out a CD that didn’t have no beats, (uh-huh)
that boy D’Angelo he determined not to fail,
that nigga went butt-ass for his record to sell,
my back shot to help Ashanti hit them high notes,
and Big Ben taught Charlie B’more to deepthroat

Chorus:
I just wanna love ya for the rest of my life,
I wanna hold you in the morning, (I luv’a burnish the monies,
the bunnies I just wanna hold you)
hold you through the night

I just wanna love ya for the rest of my life,
I wanna hold you in the morning, (I just wanna love you)
hold you through the night.
Obie Trice:

Nebudete mě vidět v kapuci

Je příčinou jsem děláš, člověče

Niggas, jsem stále broušení, (jo)

Jsem stále slyšení těch, sirény,

Jsem stále dostává naháněn těch světel,

Pouze na základě jeho vápna a my to na mic

A můj čas není, protože jsem psát více,

A já tady není k uspokojení duše v této činnosti,

Jsem tady jíst, mluvit, dokud tyto kultivátory cítit to (pro jistotu)

a nemůžu nechat vykolejit y'all mne, člověka,

Mám mladé Kobe, homie, musíš pustit z Obie

Obie příčinou je zpět (není jel 'nikde člověk ...)

Máme jim Craps děje

a že jačí děje,

jakmile nigga dosednout zpět z tourin ',

Je to whateva, dej to na chedda muž,

ale do té doby, je to Jimmy Iovine čas,

honit sýr, rýmovat do můj hlas dát ven,

je to moje niggas, to, co jsme se pochlubit,

Teď jsem tady tak sklapni vaše motherfuckin v ústech,

A ukaž mi lásku děvko ..

Chorus:

Chci jen, aby tě milovat po zbytek mého života, (I dont miluju fena)

Chci, aby jste v dopoledních hodinách,

držet vás přes noc

Chci jen, aby tě milovat po zbytek mého života, (Chceme láska alkohol

chceme milovat zbraně, chceme milovat peníze)

Chci, aby jste v dopoledních hodinách,

držet vás přes noc .. (we don't want to láska když fen)

Eminem:

Je tu určitá mystika, když jsem mluvil,

, které si všimnete, že to sorta unikátní,

způsobit znáte to jsem já, moje poezie je hluboká,

a jsem stále tické cestě jsem tok tohoto beat,

nemůžete sedíme, je to snažím kouřit crack

a jít spát, jsem omezovaný,

Jen vědět, každou chvíli jsem mohl snap,

I'm ekvivalent toho, co by se stalo, pokud Bush klepal,

I tyto šikanovat rappeři tak špatné lyricky,

to není ani k smíchu, já je ani hlad,

není ani peníze, nemůžete platit mi dost

pro vás hrát já, je to cockamamie,

jste prostě není dost bláznivý pro rock s Shady,

moje nudle je cockadoodle, moje hodiny kukačka,

Mám volné šrouby, ano, celý kit 'n' kaboodle,

Jsem prostě brutální

Není to fáma, jsem numero uno, převezme to

neexistuje žádný humor v něm více, víte

I'm rollin s oteklé bowling míč v tašce,

Potřebujete cigareta, aby přišli a slzný novou díru do prdele

radši mě milují ... fena

Chorus:

Chci jen, aby tě milovat po zbytek mého života,

Chci, aby jste v dopoledních hodinách,

držet vás přes noc

Obie Trice: a všichni říkají fen

Chci jen, aby tě milovat po zbytek mého života,

Chci, aby jste v dopoledních hodinách,

držet vás přes noc

50 Cent:

moje kazitel je blázen do kapuce, holla, že mé jméno,

pokud není o průtoku,

je to o kameny a řetěz,

když jsem tě, já bych rád mě,

I válce jako autobus, 9-11 porsce stejnou barvu jako brusinkovou omáčkou,

Já se nebudu přední jsem si myslel, že R-Kelly byl tha hovno,

pak jsme zjistili, ten zkurvený kolo s Bow Wow fena,

niggas jedl popcorn, právo, převíjení pásky,

Nyní Prcku máma v okrsku hollerin znásilnění,

Jsem přesvědčen, člověk něco opravdu stalo s těmito kultivátory,

Myslel jsem, že L'il Kim byl horký pak se s ní začít, kurva

nosu,

(Sakra)

používané pro poslech Lauren Hill a poklepávejte nohy

pak fena zhasili CD, které neměly žádné rázy, (uh-huh)

D'Angelo, že chlapec byl stanoven není k nezdaru,

nigga, že šel butt-osla za jeho rekord v prodeji,

zády střílel na pomoc postiženým Ashanti je vysoká poznámky,

Big Ben a Charlie B'more učil na deepthroat

Chorus:

Chci jen, aby tě milovat po zbytek mého života,

Chci, aby jste se ráno, (I luv'a leštit o peníze,

o zajíčci Já jen chci držet vás)

držet vás přes noc

Chci jen, aby tě milovat po zbytek mého života,

Chci, aby jste se ráno, (Já chci jen tebe)

držet vás přes noc.

Interpret

  • Interpret Soundtrack - 8 Mile (2008)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy