Texty písní Sugababes One Touch New Year

New Year

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sitting here stressing at 2:30am
About how fast the year can go
I wonder where it went
If we start all over again, would it really work
I know that you could be, could be, coming back to me

Mesmorised, but of thoughts of fear
Traumatised, I'm so scared to feel
Wanna stop thinking gotta get to sleep
Gotta wake up fresh, get on my feet
Push the thought of you away
Do it today

I'm older than my years
Drowing in my tears
Surrounded by the fear
Since you went away, a year ago
At Christmas

You locked away your secrets
Kept them away from me
I only came to say goodbye, now you finally see
You wanna start all over again, make it work this time
But I don't wanna end up feeling far away from fine

I memorised, what you said to me
So surprised, it was hell to be
So frustrated with the way we were
Not a single word could make it work
Now look at us today
We blew it away

I'm older than my years
Drowing in my tears
Surrounded by the fear
Since you went away, a year ago
At Christmas
Sedět tady zdůraznila v 2:30
O tom, jak rychle rok může jít
Zajímalo by mě, kde to šlo
Pokud bychom začít znovu, bude to opravdu fungovat
Vím, že byste mohl být, by mohlo být, vracím se ke mně

Mesmorised, ale myšlenky o strachu
Traumatised, jsem tak vystrašený cítit
Chtějí přestat myslet musím spát
Musím se probudit svěží, dostat na nohy
Tlačit myšlenka pryč
Udělej to ještě dnes

Jsem starší než moje let
Topící se v mé slzy
Obklopen strach
Protože vy jste odjeli, před rokem
O Vánocích

Jste pod zámkem vaše tajemství
Držel je daleko ode mne
Jen jsem přišel rozloučit, teď už konečně vidět
Chcete-li začít znovu, aby to fungovalo tentokrát
Ale já nechci skončit pocit, daleko od jemných

I zapamatoval, co jste mi řekl:
Tak překvapený, bylo to peklo, aby se
Tak frustrovaný s tím, jak jsme byli
Není jediné slovo může, aby to fungovalo
Nyní se podívejte na nás ještě dnes
My foukal to pryč

Jsem starší než moje let
Topící se v mé slzy
Obklopen strach
Protože vy jste odjeli, před rokem
O Vánocích
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy