Texty písní System of a down Toxicity Forest

Forest

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Walk with me my little child
To the forest of denial
Speak with me my only mind
Walk with me until the time
And make the forest turn to wine
You take the legend for a fall
You saw the product
Why can't you see that you are my child
Why don't you know that you are my mind
Tell everyone in the world, that i'm you
Take this promise to the end of you
Walk with me my little friend
Take this promise to the end
Speak with me my only mind
Walk with me until the end
And make the forest turn to sand
You take the legend for a fall
You saw the product
Why can't you see that you are my child
Why don't you know that you are my mind
Tell everyone in the world, that i'm you
Take this promise to the end of you
Take this promise for a ride
You saw the forest, now come inside
You took the legend for it's fall
You saw the product of it all
No televisions in the air
No circumcisions on the chair
You made the weapons for us all
Just look at us now
Why can't you see that you are my child
Why don't you know that you are my mind
Tell everyone in the world, that i'm you
Take this promise to the end of you
Pojď se mnou mé malé dítě,
do lesa odepření,
Mluv se mnou má jediná mysli,
Pojď se mnou až do skonání,
a proměň les ve vinici,
Ty přijmi legendu pro pád,
Ty jsi viděl výsledek,

Proč nevidíš že jsi mé dítě,
Proč nevíš že jsi má mysl,
Řekni každému na světě, že já jsem ty,
Přijmi tento slib až do svého konce.

Pojď se mnou můj malý příteli,
Přijmi tento slib až do konce,
Mluv se mnou má jediná mysli,
Pojď se mnou až do skonání,
a proměň les v písek,
Ty přijmi legendu pro pád,
Ty jsi viděl výsledek,

Proč nevidíš že jsi mé dítě,
Proč nevíš že jsi má mysl,
Řekni každému na světě, že já jsem ty,
Přijmi tento slib až do svého konce.

Přijmi tento slib za projížďku,
Viděl jsi les, teď pojď dovnitř,
Přijal jsi legendu za jeho pád,
Viděl jsi výsledek toho všeho,
Žádné televize ve vzduchu,
Žádné výřezy na židli,
Vyrobil jsi zbraně pro nás všechny,
a teď se na nás podívej,

Proč nevidíš že jsi mé dítě,
Proč nevíš že jsi má mysl,
Řekni každému na světě, že já jsem ty,
Přijmi tento slib až do svého konce.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy