Texty písní T.I. Paper trail 56 Bars Intro

56 Bars Intro

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro: T.I.]
Yeahhhhh (hey!)
Hahaha, hey, hey, ha (all right)
Aight Toomp man, this what the folks been waitin on I guess (that's right)
Let's give it to 'em baby (hey!)
Grand Hustle nigga
Ay man, they been waitin on this shit since "What You Know" huh?
Yeahhhh, it's the king bitch!
Aight my nigga, the wait is over nigga
Hey, hey!

[T.I.]
One for the money, two for the show dawg
Three for the niggaz hatin on the low, y'all
Know a picture's worth a million words I'ma show y'all
Death before dishonor, family befo' all
Without the braids I'm the closest thing to O-Dog
Minus the testimony; say it ain't so homie
Hey! Shorty like that, don't he?
World hopped off my jock, I got 'em right back on it
Ohh! Step back, brush myself off
Picked in and back up right where I left off
I could show my dough that other guys just talk
Hey where I live just as big as yo' projects dawg
AY! Ha ha, better check my swagger
How I walk, how I talk, how I stack that cheddar
What I drive, how I dress, nigga less just better
A hundred stacks on that nigga I'm just, better
Hahahaha, somebody better tell 'em mayne
They swag owe my swag everythang
It's very plain to see you study me awful hard
To the point that my swag need a bodyguard
I'd like to thank you cause in all of y'all oughta be
havin y'all swag sendin mines an apology
A lot of little me's I see, got beef
But what's the possibilities? Stop seek, you not me
Hardly worth a hill of beans, step up to the guillotine
Get decapitated, don't see how half of you rappers made it
Say good-bye to the fame and fortune, c'est la vie
And what the game need with you nigga? They got me
I ride through the city, so clean, seat really low
Automo-bil-ey so, pretty but I'm illy though
No comparison, ain't a nigga mo', thorough than
this gangsta American flow, doper than heroin
King like Evelyn, champagne mayne
So deranged and belligerent; right up there with Benjamin
Who? Andre 3K, B.I.G., Jay-Z, UGK
Scarface, Makaveli the great, Wayne, Common, Kanye and, Lupe
So fuck what you say, you welcome to add to you may
Bet they say as of today I'm back on top like a toupee
Hey! All objections overruled, it's overdue
Both hype, it's over too, I'm so high, up over you
Same guy you see in the streets is as fly as here in the booth
So don't be surprised when you meet me to see I'm really the truth
Ooh, so uncouth, nigga who want proof?
Must agree if shit I did can't no one undo
I stay on my, one-two, nigga who want two?
Turn a brunch into a brawl, do what you gon' do
I'm why it's, hot as a bitch in here still, cool as a Frigidaire
This year I'm on a mission dear, think that was somethin missin here
[Úvod: T.I.]
Yeahhhhh (Hey!)
Hahaha, hej, hej, ha (v pořádku)
Aight Toomp člověka, to, co lidi byli čeká na myslím (to je vpravo)
Dejme to 'em dítě (Hey!)
Grand Hustle nigga
Ay muž, oni byli čeká na to svinstvo, protože "What You Know", co?
Yeahhhh, je to král děvka!
Aight můj nigga, čekání je u konce nigga
Hej, hej!

[T.I.]
Jeden pro peníze, dva pro show kámo
Tři pro niggaz Hatín na nízké, y'all
Vím, obraz stojí za milion slov jsem ukázat vám všem
Smrt před ostudou, rodina BEFO 'všechny
Bez copánky jsem nejbližší věc k O-Dog
Minus svědectví, říkají, že to není tak krajan
Hej! Shorty, jako to, že ne on?
Svět vyskočil z mého milenec, jsem 'em zpátky na to
Ohh! Krok zpět, kartáč jsem pryč
Vybral a zálohovat přesně tam, kde jsem přestal
Mohl bych ukázat moje prachy, že ostatní kluci jen mluvit
Hej, kde žiji, stejně velké jako yo 'projekty kámo
AY! Ha ha, lépe kontrolovat své naparování
Jak jsem chodit, jak jsem se mluvit, jak jsem stack, který čedar
To, co jsem disk, jak se mám oblékat, nigga méně jen lepší
Sto zásobníky na nigga, že jsem jen, lepší
Hahahaha, někdo lepší říct 'em mayne
Oni lup dlužím lup everythang
Je to velmi jasně vidět, budete studovat mě strašně těžké
K názoru, že můj lup potřebovat bodyguarda
Chtěl bych poděkovat vám způsobí ve všech y'all Oughta být
havin y'all lup posílám doly omluvu
Hodně málo mě to vidím, mám hovězí maso
Ale co je to možnosti? Stop hledat, můžete mi
Sotva za kopec fazolí, krok až ke gilotině
Získejte decapitated, nechápu, jak polovina z vás dělal to rapperů
Říkat dobrý-bye k slávě a bohatství, c'est la vie
A co potřebujete s sebou hru nigga? Dostali mě
Já jezdím po městě, tak čisté, sedadlo opravdu nízká
Auto-bil-ey tak, hezké, ale já jsem přesto Illy
Žádné srovnání, není mo nigga ', než důkladné
tento americký gangsta tok, narkoman než heroin
Král jako Evelyn, šampaňské Mayne
Tak nepříčetný a agresivní, až tam s Benjaminem
Kdo? Andre 3K, B.I.G., Jay-Z, UGK
Scarface, Makaveli velký, Wayne, Common, Kanye a Lupe
Tak sakra, co říkáte, jste vítáni k přidat k vám mohou
Sázka říkají, jak dnes jsem zpátky na vrcholu, jako tupé
Hej! Všechny námitky zrušil, to je po lhůtě splatnosti
Oba humbuk, to je přes příliš, já jsem tak vysoko, až nad vámi
Stejný chlapík, který vidíte na ulicích je jako létat, jak tady v kabině
Takže nebuďte překvapeni, když se se mnou setkat vidět, jsem opravdu pravdu
Aha, takže hrubý, nigga, kteří chtějí důkaz?
Musí souhlasit, pokud jsem to hovno nemůže nikdo zrušit
I pobyt na mém, jeden-dva, nigga, kteří chtějí dva?
Turn brunch do rvačky, dělat to, co vy gon 'dělat
Já jsem, proč je to, horká jako děvka v tu stále, cool jako Frigidaire
Tento rok jsem na misi drahé, myslím, že to bylo něco missin zde
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy