Texty písní Take That Progress Wait

Wait

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(Oh no! )
Turning into cannibals and everything that she wants is made out of minerals
I don't know what I done she only speaks in subliminals
The reception here is lousy and the service is minimal

(Oh no! )
I live with an Eskimo I
(Swallowed! ) cause we become mechanical and
(Hollow! ) I seem to make you miserable so take your tiny chemicals cause I need a miracle

(Free your soul to me)
Meet me on the corner cause the wall's on fire
(Words can set us free)
Can you make it go away make it stop! Stop!

Wait! There's something that I want to say
Something that we hid away
Something that I'd like to change
These words have never left a mouth
We never got to get it out
Communication not allowed
Somethings we don't talk about

(On no! )
I've fallen off a pedestal and your selected memory is really quite incredible
(Tomorrow! )
When you get forgettable I'll try being wonderful yet totally inedible

(Free your soul to me)
Meet you there in China cross the wall of fire
(Words can set us free)
Can you make it go away make it stop! Stop!

Wait! There's something that I want to say
Something that we hid away
Something that I'd like to change
These words have never left a mouth
We never got to get it out
Communication not allowed
Somethings we don't talk about

(Free your soul) Free your soul to me
(Words can set us free)
Can you make it go away make it stop! Stop!

Wait! There's something that I want to say
Something that we hid away
Something that I'd like to change
These words have never left a mouth
We never got to get it out
Communication not allowed
Somethings we don't talk about

Wait! There's something that I want to say
Something that we hid away
Something that I'd like to change
These words have never left a mouth
We never got to get it out
Communication not allowed
Somethings we don't talk about
(Oh ne!)
Mění se v kanibaly a všechno co chce pochází z nerostů.
Nevím co jsem udělal, mluví jen o podprahových myšlenkách.
Recepce je mizerná a servis je minimální.


(Oh ne!)
Žiju jako Eskymák já
(Spolkni to!) protože se vracíme ke strojům a
(Dutý!) uvidím jak přecházíš k ubohosti, tak seber svou malou chemickost, protože já potřebuji zázrak.

(Tvá volná duše ke mě)
Potkáš mě v koutě, protože zdi jsou v ohni.
(Slova nás mohou osvobodit)
Můžeš jít pryč můžeš to zastavit. Stop!

Počkej! Je tu něco co bych chtěl říct.
Něco co jsme ukryli.
Něco co bych rád změnil.
Ta slova nikdy neopustí ústa.
Nikdy se nedostaneme ven.
Komunikace není dovolená.
Něco o čem nemůžeme mluvit.

(Oh ne!)
Spadnu z podstavce a tvá vybraná paměť je opravdu neuvěřitelně tichá.
(Zítra!)
Když zapomeneš na všechno já budu zkoušet být ještě nádherný
naprosto nepoživatelné

(Tvá volná duše ke mě)
Potkám tě v Číně uprostřed hořících zdí.
(Slova nás mohou osvobodit)
Můžeš jít pryč můžeš to zastavit. Stop!

Počkej! Je tu něco co bych chtěl říct.
Něco co jsme ukryli.
Něco co bych rád změnil.
Ta slova nikdy neopustí ústa.
Nikdy se nedostaneme ven.
Komunikace není dovolená.
Něco o čem nemůžeme mluvit.

(Tvá volná duše ke mě) Tvá volná duše ke mě
(Slova nás mohou osvobodit)
Můžeš jít pryč můžeš to zastavit. Stop!

Počkej! Je tu něco co bych chtěl říct.
Něco co jsme ukryli.
Něco co bych rád změnil.
Ta slova nikdy neopustí ústa.
Nikdy se nedostaneme ven.
Komunikace není dovolená.
Něco o čem nemůžeme mluvit.

Počkej! Je tu něco co bych chtěl říct.
Něco co jsme ukryli.
Něco co bych rád změnil.
Ta slova nikdy neopustí ústa.
Nikdy se nedostaneme ven.
Komunikace není dovolená.
Něco o čem nemůžeme mluvit.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy