Texty písní Talking Heads Flowers

Flowers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Here we stand
Like an Adam and an Eve
Waterfalls
The Garden of Eden
Two fools in love
So beautiful and strong
The birds in the trees
Are smiling upon them
From the age of the dinosaurs
Cars have run on gasoline
Where, where have they gone?
Now, it's nothing but flowers

There was a factory
Now there are mountains and rivers
you got it, you got it

We caught a rattlesnake
Now we got something for dinner
we got it, we got it

There was a shopping mall
Now it's all covered with flowers
you've got it, you've got it

If this is paradise
I wish I had a lawnmower
you've got it, you've got it

Years ago
I was an angry young man
I'd pretend
That I was a billboard
Standing tall
By the side of the road
I fell in love
With a beautiful highway
This used to be real estate
Now it's only fields and trees
Where, where is the town
Now, it's nothing but flowers
The highways and cars
Were sacrificed for agriculture
I thought that we'd start over
But I guess I was wrong

Once there were parking lots
Now it's a peaceful oasis
you got it, you got it

This was a Pizza Hut
Now it's all covered with daisies
you got it, you got it

I miss the honky tonks,
Dairy Queens, and 7-Elevens
you got it, you got it

And as things fell apart
Nobody paid much attention
you got it, you got it

I dream of cherry pies,
Candy bars, and chocolate chip cookies
you got it, you got it

We used to microwave
Now we just eat nuts and berries
you got it, you got it

This was a discount store,
Now it's turned into a cornfield
you got it, you got it

Don't leave me stranded here
I can't get used to this lifestyle
Tak tu stojíme
Jako Adam a Eva
Vodopády
Rajská Zahrada
Dva zamilovaní blázni
Tak krásní a silní
Práci ve větvích
Se na ně smějí
Od dob dinosaurů
Auta jezdí na benzin
Kam, kam se poděli?
Teď tu není nic jiného než kytky

Tady byla továrna
Teď tu jsou hory a řeky
došlo Ti to, došlo Ti to

Chytli jsme chřestýše
A máme něco k věčeři
došlo Nám to, došlo Nám to

Tady bylo nákupní centrum
A teď je celé porostlé květinami
došlo Ti to, došlo Ti to

Pokud je tohle ráj
Tak si přeji mít sekačku na trávu
Došlo Ti to, došlo Ti to

Před lety
Jsem byl naštvanej mladej kluk
Přdstíral jsem
že jsem billboard
stojící v pozoru
vedle silnice
Zamiloval jsem se
do té krásné dálnice
Tohle byly parcely
Teď jsou to jenom pole a stromy
Kde, kde je to město
A teď, nic než květiny
Dálnice a auta
byly obětovány za zemědělství
Myslel jsem, že jsme začli od začátku
Ale vypadá to, že jsem se zmílil

Tady bylo parkoviště
Teď je to mírumilovná oáza
došlo Ti to, došlo Ti to

Tady stál Pizza Hut
teď je pokrytá sedmikráskami
došlo Ti to, došlo Ti to

Chybí mi hlučné bary
Dairy Queens a 7-elevens
došlo Ti to, došlo Ti to

A jak se všechno rozpadá
Nikdo tomu nevěnuje pozornost
Došlo Ti to, došlo Ti to

Sním o třešňových koláčích
Čokoládové tyčky, a sušenky
došlo Ti to, došlo Ti to

Zvykli jsme si na mikrovlnky
Teď jíme jenom oříšky a lesní ovoce
Došlo Ti to, došlo Ti to

Tady byl obchod plný slev
A teď je z něj kukuřičné pole
Došlo Ti to, došlo Ti to

Nenech mě tu uvázaného
Na tenhle život si nikdy nezvyknu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy