Texty písní The Offspring Days Go By The Future Is Now

The Future Is Now

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This city’s made of diamonds
And tomorrow glass will grow
On the freedoms that divide us
They’re coming after me
Flashback 1984
Now who’s knock-knocking at your door?
A thought that starts a riot
They’re coming after me now

Life is not the same
I am one but
Sparks turn into flames

Will you take what’s in my head?
And erase me when I’m dead?
Cause the future is now
And now I’m disappearing

The day has turned to night
Can you save me from the light?
Cause the future is here
And this is how I disappear

Running down a spiral
With the light of better men
Shouting progress is survival
Take one last look and see me
Now you see me, now you don’t
No vow to break
No string of hope
My hero, your pariah
They’re coming after me now

Life is just god’s game
I am one but
Sparks turn into flames

And you get what you deserve
When revenge is what you serve
Cause the future is now
And now I’m disappearing

I’ll sink into the night
And I’m turning off the lights
Cause the future is here
And this is how I disappear

So the end’s what you make it
And that’s what you’re looking for
This is the future
The future is now

Disappear
Disappear
I Disappear
Disappear

(Now turn off the lights)
The skies are blue inside you
(Turn off the lights)
They’ll get inside of you

Will you take what’s in my head?
And erase me when I’m dead?
Cause the future is now
And now I’m disappearing

The day has turned to night
Can you save me from the light?
Cause the future is here
And this is how I disappear

Disappear
Disappear
Disappear
Tohle město je z diamantů
A zejtra poroste sklo
Na svobodě, která nás dělí
Jdou po mně
Záblesk z 1984
Kdo to teď ťuká na tvé dveře?
Myšlenka, kterou začíná povstání
Jdou po mně teď

Život není stejný
Jsem sám, ale
jiskry se mění v plameny

Vezmeš si co je v mé hlavě?
A smažeš mě až umřu?
Protože budoucnost je současná
A já mizím

Den se změnil v noc
Dokážeš mě zachránit před světlem?
Protože budoucnost je současná
A takhle já mizím

Sebíhám spirálu
se světlem lepšího muže
Křičím: Pokrok je přežití
Naposledy se podívej a prohlédni si mě
Teď mě vidíš, teď ne
Žádný přísaha k porušení
ani vlásek naděje
Můj hrdina, tvůj vyvrhel
Jdou po mně teď

Život je jen hra bohů
Jsem sám, ale
jiskry se mění v plameny

A ty dostaneš co si zasloužíš
Až budeš servírovat pomstu
Protože budoucnost je současná
A já mizím

Ponořím se do noci
A zhasínám světla
Protože budoucnost je současná
A takhle já mizím

Takže konec, jak sis stvořil
A to je to co hledáš
Tohle je budoucnost
Budoucnost je současná

Mizím
Mizím
Já mizím
Mizím

(Teď zhasni světla)
Nebesa jsou v tobě modré
(Zhasni světla)
Dostanou se do tebe

Vezmeš si co je v mé hlavě?
A smažeš mě až umřu?
Protože budoucnost je současná
A já mizím

Den se změnil v noc
Dokážeš mě zachránit před světlem?
Protože budoucnost je současná
A takhle já mizím

Mizím
Mizím
Mizím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy